Go Down

Topic: Arduino pt100 (Read 18928 times) previous topic - next topic

vega77

Hva med å koble pt100 elementet inn i en Wheatstone målebro ?

Tilpasser en driftspenning og motstandene burde det være mulig å få ut 0-5v for det temp området en ønsker.

Skal til med noe av det samme.
Regulere temperatur i akvarium med arudino uno og pt100.

vega77

Hva med å koble pt100 elementet inn i en Wheatstone målebro ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
Koblingen blir da slik 2, 3 eller 4 leder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer

Tilpasser en driftspenning og motstandene burde det være mulig å få ut 0-5v for det temp området en ønsker.

Skal til med noe av det samme.
Regulere temperatur i akvarium med arudino uno og pt100.

Go Up