Go Down

Topic: Kontrollera blinkning och färg på RGB led med potentiometers (Read 1 time) previous topic - next topic

DanJac

Är ganska ny på det här med arduino så behöver lite hjälp.
Håller på att göra en RGB ljusslinga som jag vill ställa in blinkhastigheten med en potentiometer och färgen med en annan potentiometer.
har fått var för sig att fungera men när jag kombinerar så försvinner färgvalet och den blinkar alla samtidigt.
Någon som har ett bra förslag hur jag ska lösa det? :-)

bifogar koden:

Code: [Select]
int redPin = 9;
int greenPin = 11;
int bluePin = 10;
int potPin = A0;        //color change pot
int val = 0;
int sensorPin = A1;    // Blink speed pot
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor

void setup()
{
    pinMode(redPin, OUTPUT);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(bluePin, OUTPUT);

    Serial.begin(9600);
}

void loop()

{
    //Read the potentiometer (color wheel).
    val = analogRead(potPin);
    Serial.println(val);
   
    //Red-orange-yellow-green spectrum
    if ( val <= 341 )
    {
        //We now know the val is between 0 and 341.
        //Map the val to 0-255 for the LED.
        val = map(val, 0, 341, 0, 255);
       
        //Higher val turns red down.
        //Lower val turns red up (common anode).
        analogWrite(redPin, val);
       
        //Write the complimentary amount to the green pin.
        //The mixed color values add up to 255.
        //This keeps the LED at constant brightness.
        analogWrite(greenPin, 255-val);
       
        //Turn blue pin off.
        analogWrite(bluePin, 255);
    }
   
    //Green-teal-blue spectrum
    else if ( val <= 683 )
    {
        //We now know the val is between 341 and 683.
        //Map the val to 0-255 for the LED.
        val = map(val, 341, 683, 0, 255);
       
        //Higher val turns green down.
        //Lower val turns green up (common anode).
        analogWrite(greenPin, val);
       
        //Write the complimentary amount to the blue pin.
        //The mixed color values add up to 255.
        //This keeps the LED at constant brightness.
        analogWrite(bluePin, 255-val);
       
        //Turn red pin off.
        analogWrite(redPin, 255);
    }
   
    //Blue-indigo-purple-red spectrum.
    else
    {
        //We now know the val is between 683 and 1023.
        //Map the val to 0-255 for the LED.
        val = map(val, 683, 1023, 0, 255);
       
        //Higher val turns blue down.
        //Lower val turns blue up (common anode).
        analogWrite(bluePin, val);

        //Write the complimentary amount to the red pin.
        //The mixed color values add up to 255.
        //This keeps the LED at constant brightness.
        analogWrite(redPin, 255-val);

        //Turn green pin off.
        analogWrite(greenPin, 255);
    }
   
    //Sampling rate.
    delay(20);
{
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // turn the ledPin on
  digitalWrite(redPin, HIGH);
  digitalWrite(greenPin, HIGH);
  digitalWrite(bluePin, HIGH);
  // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
  // turn the ledPin off:
  digitalWrite(redPin, LOW);
  digitalWrite(greenPin, LOW);
  digitalWrite(bluePin, LOW);
  // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);

}
}Mvh Dan

DanJac

jag kommenterade bort en bit av koden som är till delen som styr "blinkningen" och då blev det lite bättre men är fortfarande inte helt nöjd.
biten jag tog bort är:
Code: [Select]
digitalWrite(redPin, HIGH);
  digitalWrite(greenPin, HIGH);
  digitalWrite(bluePin, HIGH);


det hade kanske varit bra att ha startvärdet för blinkningen är det som kommit från färgvalet och tvärtom men vet inte riktigt hur jag ska skriva det.

Så här ser det ut när jag kommenterat bort koden ovanför (ber om ursäkt för dålig kamera)
https://www.youtube.com/watch?v=DHgDk02WKmk

3dprinter

Dit huved problem er at du inte kan blanda analog og digital write. Dvs - det funkar, men du kan ikke "addere" en digialwrite high (som är det samma som en analogwrite med 255) til en analog ...

Så du skal i din kod var du bestämmer vilken analog värde du vil skriva så gör en ekstra test på om tiden til blink är där. Om inte, så skriv analog 0 (som är samma som digialwrite low).

Konstruktionsmässigt foreslår jag at du i din färgvals kod at du skriver värdene i en en varaible (en för varje färg) och så i din blink kod skrive 0 i variablen om den  skal ara slocknat men låter bli om den skal vara tänd.

(Ursäkta den dårliga blanding af dansk, svensk og stav fel :) )

DanJac

Tack för svaret :-) då ska jag prova det så fungerar det säkert bättre.

Go Up