Go Down

Topic: IRremote.h library werkt niet meer? (Read 4726 times) previous topic - next topic

akatchi

Het heeft niets met eerder of later starten van een timer te maken.
Oke bedankt, en ik zal het niet meer doen!

Go Up