Go Down

Topic: BC548 of andere transistor voor led cube 3×3×3 (Read 524 times) previous topic - next topic

robbeserry

Feb 02, 2018, 09:49 am Last Edit: Feb 02, 2018, 01:54 pm by robbeserry
Ik ben van plan om een 3×3×3 led cube te maken. Ik zag dat je daar enkele transistors voor nodig hebt. Vaak gebruikt men de 2N2222 of iets dergelijks. Maar deze heb ik niet. Ik heb wel een BC548. Kan ik deze ook hiervoor gebruiken en welke weerstand moet hier voor? Of is een MOSFET handiger hiervoor?
Het is trouwens de eerste keer dat ik met transistors werk.

Alvast bedankt

Robbe

robbeserry

Laat maar ik heb het antwoord al.
Toch bedankt.

MAS3

Bericht overschreven.

Je gaat het crossposten toch nooit afleren, dus ik zal ook geen moeite meer doen je te helpen.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html

Go Up