Go Down

Topic: Eindhoven Maker Faire 29-30 sept 2018 (Read 5032 times) previous topic - next topic

robtillaart

Mar 07, 2018, 04:34 pm Last Edit: Mar 07, 2018, 05:31 pm by robtillaart
De Eindhoven Maker Faire 2018 komt er aan: 22 maart is er een eerste bijeenkomst

Website: http://www.eindhovenmakerfaire.nl

Nieuwsbrief: http://www.eindhovenmakerfaire.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Rob Tillaart

Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)

Go Up