Go Down

Topic: Ultraljudsensor kod hjälp (Read 1 time) previous topic - next topic

Petervn

Hej alla.
Jag har en ultraljudsensor  med kod som funkar bra men jag vill att den ska mäta den lägsta punkten på ett objekt och sen frysa det mätresultatet Hur gör man för att skriva in det i koden?
Det är bara kod och seriös monitor jag använder.
Sen om man kan göra det med 2 sensorer
All hjälp är tacksamt mottaget.

Johan_Ha

Vad menar du med lägsta punkten. Kan du rita en skiss?
____________________

If you ask for help and write 'u' instead of 'you' because you think it's convenient, I will write 'no' instead of 'yes'. For same reasons.

Go Up