Go Down

Topic: sending data to ThingSpeak channel using Arduino UNO + ESP8266 (Read 1 time) previous topic - next topic

lalitjoshi86

Hello,

I am trying to simulate and send sensor data into ThingSpeak channel using ESP8266. I can see following stack in the serial monitor. Can someone help me how to fix this. Thanks.


ctx: cont
sp: 3ffffd40 end: 3fffffd0 offset: 01b0

>>>stack>>>
3ffffef0:  00000000 00000000 4bc6a7f0 00000000  
3fffff00:  3fffff7c 0000000f 40106684 00001943  
3fffff10:  00000000 3fffff7c 3fffff70 000003e8  
3fffff20:  001d35d1 3ffee924 3ffee924 40202fd0  
3fffff30:  3ffe8a24 3fffff7c 3ffee9c0 000003e8  
3fffff40:  00001ba6 3ffee924 3fffff70 4020276f  
3fffff50:  3fffdad0 3fffff7c 3ffee8d8 3ffee9e4  
3fffff60:  3fffdad0 3fffff7c 3ffee8d8 4020298c  
3fffff70:  3ffef3c4 0000000f 00000000 3ffef36c  
3fffff80:  0000000f 0000000f 3ffef33c 0000000f  
3fffff90:  0000000f 3ffef354 0000000f 00000002  
3fffffa0:  3ffef38c 0000002f 0000002f feefeffe  
3fffffb0:  feefeffe 00000000 3ffee9dd 402036f8  
3fffffc0:  feefeffe feefeffe 3ffe85d8 40100739  
<<<stack<<< :smiley-confuse:
X:cs⸮L⸮⸮HJ⸮⸮AT Command ==> AT+RST    
AT Command ==> AT+CWMODE=1    
AT Command ==> AT+CWJAP="myssid","mypwd"    

Go Up