Go Down

Topic: NodeMCU met 1.8 inch TFT Display (Read 967 times) previous topic - next topic

pa0gtb

ik probeer een 1.8 inch TFT display (ST7735) te laten werken met een NodeMCU v3 controller
In het originele ontwerp werd van een Oled display gebruik gemaakt
Ik wil nu eerst een tekst op het display krijgen alvorens verder te gaan

Ik blijf echter een foutmelding krijgen welke ik niet vindt ?
ik heb een eenvoudige schets om de werking van het display op NodeMCU te testen


line in de sketch : const uint16_t grey 0x5AEB;
error : 'grey' was not declared in this scope

De sketch

// Demo text on 1.8 inch screen with ST7735 driver
// in combination with NodeMCU

#include <Adafruit_GFX.h>       // Graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h>    // Hardware specifieke Library
#include <SPI.h>

#define TFT_RST D0
#define TFT_CS D1
#define TFT_DC D2

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

const uint16_t grey 0x5AEB;
const uint16_t white = 0xFFFF;

void setup(void) {

  Serial.begin(9600);

  tft.initR(INITR_BLACKTAB);  // Initialize a ST7735 chip, black tab

  tft.setTextWrap(false);
  tft.fillScreen(white);
  tft.setTextColor(grey);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(10, 10);
  tft.println("- HELLO -");
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(10, 30);
  tft.println("-- How are you --");
}

void loop() {
 
}


Hulp is gevraagd om probleem op te lossen

bvd

Cor


Jantje

Zoek de verschillen
Code: [Select]
const uint16_t grey 0x5AEB;
const uint16_t white = 0xFFFF;
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

nicoverduin

Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.

pa0gtb


Jantje,

ja ik zie wel dat in de reactie de NUL van 0x5AEB er een is met een / er doorheen, maar als ik een NUL intik op mijn  toetsenbord wordt er echter geen slash doorheen gezet

o  kleine O
O grote O
0 nul

dus er staat echt wel een NUL


Ik heb de 2 regels uit je reactie in mijn sketch ingekopieerd en dan staat er ook weer een NUL zonder die slash.. ?

hieronder de eerste error melding

Test_tekst_op_1.8_scherm:17: error: expected initializer before numeric constant

 const uint16_t grey 0x5AEB;

                     ^


Bij andere sketches heb ik ook geen probleem
 

pa0gtb


MAS3

Hoi Cor.

Dit zijn van die dingen die je nooit meer vergeet.
Niet dat je die fout nooit meer zal maken, maar je gaat m vanaf nu meteen vinden.
Daarom is het ook veel beter dat jij zelf de fout vindt, dan dat iemand anders jouw code verbetert en dan zegt van probeer het hier eens mee, want dan heb jij zeer waarschijnlijk de fout nog steeds niet gezien.

Dit gebeurt ook met punten, komma's (in alle combinaties), en alle mogelijke haakjes.

Dus maak je borst maar vast nat  :smiley-lol:
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html

Jantje

sorry  = gemist

Cor

Inderdaad.
En nu dus gevonden, proficiat.
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -

pa0gtb

Ja hartelijk dank beiden...
dit vergeet ik inderdaad niet meer zo gemakkelijk
soms staar je jezelf helemaal blind als iets niet werkt :-)

Ik ben nu zover dat de test sketch werkt
Kan ik nu aan het stoeien gaan met de sketch waar het allemaal om begonnen is, maar ik wilde eerst zeker zijn dat de NodeMCU met dat 1.8 inch display werkte

nogmaals dank

Go Up