Go Down

Topic: Hjälp med färddator till båt (Read 2501 times) previous topic - next topic

PooShooter

Hej, försöker få till en färddator till båten, jag vill kunna visa Fart samt bränsleförbrukningen per Nautisk mil.
Får in farten och kan visa förbrukningen per timme, men får inte till beräkningen där förbrukningen per timme ska delas med farten för att få ut förbrukningen per Nautisk mil (Nm)

Farten (knots) kommer från Gps via Nmea meddelande RMC

En flödesmätare mäter bränsleförbrukningen och ger 2500 pulser per liter

Pulserna per sekund ska multipliceras med 3600(för att få det per timme) delas med 2500 (för att få det
i liter) så långt funkar det... Nu vill jag dela det med farten för att få ut förbrukningen per Nautisk mil
där sket det sig och jag behöver hjälp.


Jag kan i stort sett inget om programmering, men är en djävel på copy/paste...
 Några idéer , någon??


Johan_Ha

Så du har ett flyttalsvärde för hastigheten, t.ex v = 12.5 som du fått någonstansifrån.
Och du har ett annat flyttalsvärde för förbrukningen liter i timmen, t.ex. fb = 3.7 som är korrekt uträknat från de där pulserna.
Om hastigheten är 12.5 sjömil i timmen och förbrukningen är 3.7 liter i timmen, blir det 3.7 liter / 12.5 sjömil = 0.296 liter per sjömil.
____________________

If you ask for help and write 'u' instead of 'you' because you think it's convenient, I will write 'no' instead of 'yes'. For same reasons.

Go Up