Go Down

Topic: twee sloten op een keypad ??? (Read 31589 times) previous topic - next topic

Dennis_nederland

ik heb deze code kunnen vinden maar hoe kan ik dit aanpassen dat het op twee sloten werkt ??

ik dacht eerst zo
Code: [Select]

void loop1(void) {...}
void loop2(void) {...}
...

void loop(void) {
  loop1(); //run loop1
  loop2(); //run loop2
  ...
  loopn(); //run loopn
}


maar hoe verwerk ik dat dan in de volgende ??

zodat zeg 1234 slot een opend
en 5678 slot twee opend

alvst bedankt

groetjes uit udenhout

dennis


Code: [Select]

#include <Password.h> //http://playground.arduino.cc/uploads/Code/Password.zip //tells to use password library
#include <Keypad.h> //http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Keypad.zip  //tells to use keypad library
#include <Servo.h> //tells to use servo library


Servo myservo; //declares servo
Password password = Password( "0000" ); //password to unlock, can be changed

const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 4; // columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
};
// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3 };


// Create the Keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial.write(254);
  Serial.write(0x01);
  delay(200);
  pinMode(11, OUTPUT);  //green light
  pinMode(12, OUTPUT);  //red light
  myservo.attach(13); //servo on digital pin 9 //servo
  keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
  }

void loop(){
  keypad.getKey();
  myservo.write(0);
  }
  //take care of some special events
  void keypadEvent(KeypadEvent eKey){
  switch (keypad.getState()){
  case PRESSED:
 
  Serial.print("Enter:");
  Serial.println(eKey);
  delay(10);
 
  Serial.write(254);
 
  switch (eKey){
    case '*': checkPassword(); delay(1); break;
   
    case '#': password.reset(); delay(1); break;
   
     default: password.append(eKey); delay(1);
}
}
}
void checkPassword(){
 
if (password.evaluate()){  //if password is right open
   
    Serial.println("Accepted");
    Serial.write(254);delay(10);
    //Add code to run if it works
    myservo.write(150); //deg
   
        digitalWrite(11, HIGH);//turn on
    delay(5000); //wait 5 seconds
    digitalWrite(11, LOW);// turn off
   
   
}else{
    Serial.println("Denied"); //if passwords wrong keep locked
    Serial.write(254);delay(10);
    //add code to run if it did not work
    myservo.write(0);
    digitalWrite(12, HIGH); //turn on
    delay(500); //wait 5 seconds
    digitalWrite(12, LOW);//turn off
   
}
}

MAS3

Dat gaat je zo niet lukken.

Je gebruikt een library die maar 1 password toestaat.
De toetsen * en # hebben daarbij speciale functies.

Om er meer dan 1 door elkaar te gebruiken (ik begrijp dat je dat wil), zou je die library moeten aanpassen zodat ie meerdere passwords kan accepteren, en da's niet erg eenvoudig.
Maar heel erg ingewikkeld kan dit toch ook niet zijn.
Je moet dan zelf de keypad uitlezen en verwerken.
Nou ja dat uitlezen kan nog steeds met die andere library die je ook gebruikt en rechtstreeks uit het voorbeeld van de password library komt.
Als je eenmaal een password hebt binnen gehaald, kun je eenvoudig gaan kijken welke dat dan is, en servo 1 of servo 2 gaan bedienen afhankelijk daarvan.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html

shooter

prima, maar dan wel achter elkaar, of met resultaat loop1, resultaat loop2 etc.
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino

Go Up