Go Down

Topic: tft 2.2 rgb ili9341 adafruit biblio (Read 222 times) previous topic - next topic

johanvandecruys

Hallo, ik ben een temperatuurmeter aan het bouwen met een tft 2.2 scherm van elektor. Hierbij gebruik ik de adafruitgfx en de ili9341 biblio. De temp komt van een Dallas DS18B20. Tot hier lukt dat, maar als de temp veranderd wordt de tweedewaarde over de eerste geschreven op het scherm. Ik heb gezocht en gevonden, maar dan moet ik eerst de oude waarde overschrijven in de kleur van de achtergrond, en daarna    de tweede waarde schrijven. Dat gaat maar dan heb je telkens een onderbreking van de aanduiding. Ik heb het ook getest met een nokia 8110 en daar is dit niet.
Mijn vraag is nu of er een manier besttat zonder de schermonderbreking, eventueel met een andere biblio?
Alvast dank.

Go Up