Go Down

Topic: teller waarde wordt niet begrepen (Read 998 times) previous topic - next topic

Robbiee

Apr 22, 2019, 01:59 pm Last Edit: Apr 22, 2019, 02:03 pm by Robbiee
teller waarde werkt niet
hierdoor blijven de pin 10 en 11 hoog en laag schakelen.

Code: [Select]


#include <SimpleDHT.h>

// for DHT11,
//      VCC: 5V or 3V
//      GND: GND
//      DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);


void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);}


void loop() {
 byte temp = 0;
 byte humidity = 0;
 byte teller = 0;


 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht11.read(&temp, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
   Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
   return;}
 
  // Serial.println("Sample OK: ");
   Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden");
   Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
   Serial.println(teller);   if ( teller == 0 && humidity > 45)
     {Serial.println(teller); 
     Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden");
     Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
     Serial.println("pin 10 hoog");
     digitalWrite(10, HIGH);
     teller = 1;
     delay (10000);
      Serial.println("pin 10 laag");
     digitalWrite(10, LOW);}
 else
     {Serial.println(teller);
     Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden");
     Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
      Serial.println("pin 11 hoog");
     digitalWrite(11, HIGH);
     teller = 0;
     delay (10000);
      Serial.println("pin 11 laag");
     digitalWrite(11, LOW);
     delay (50000);}


 // DHT11 sampling rate is 1HZ.
 delay(1500);
}

evanmars

You are resetting teller to 0 every time through loop().

sterretje

There is a dedicated Dutch section further down on the forum.

You can make your variable either global or static.
If you understand an example, use it.
If you don't understand an example, don't use it.

Electronics engineer by trade, software engineer by profession. Trying to get back into electronics after 15 years absence.

Wolf91

Als pin 10 en 11 blijven schakelen, dan doet de code precies wat jij hebt neergezet. Maar als ik je code zo lees zal dat niet gebeuren.
Een hint: kijk eens naar waar de waardes van teller veranderd worden.

shooter

ik denk dat je teller eigenlijk een vlag is dus dat kan beter met true en false.
erder snap ik die if nog niet helemaal.
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino

Go Up