Go Down

Topic: lora p2p met rpi en arduino (Read 173 times) previous topic - next topic

rubengroen

ik wil graag een point to point connectie maken met een raspberry pi als ontvanger en 1 of meerdere arduinos met dragino hat en een sensor als sender. nu wil ik graag weten of het mogelijk is en zo ja hoe?

septillion

Dit moet wel te doen zijn. Hamvraag is, wat heb jij uitgezocht, uitgevonden en geprobeerd? Wat dit is wel een beetje summier.
Use fricking code tags!!!!
I want x => I would like x, I need help => I would like help, Need fast => Go and pay someone to do the job...

NEW Library to make fading leds a piece of cake
https://github.com/septillion-git/FadeLed

Go Up