Go Down

Topic: programma doet het niet (Read 269 times) previous topic - next topic

luckyluke1435

hoi jongens ik heb een adafruit motorshield (v1) met dc motors (4 stuks) en ik heb deze code geupload maar hij doet helemaal niets

#include <AFMotor.h>

  AF_DCMotor motor1(200, 1);
  AF_DCMotor motor2(200, 1);
  AF_DCMotor motor3(200, 1);
  AF_DCMotor motor4(200, 1);

void setup() {
 
  Serial.print("doet dit programma het wel");
 
  motor1.setSpeed(250);
  motor2.setSpeed(250);
  motor3.setSpeed(250);
  motor4.setSpeed(250);

  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  motor3.run(FORWARD);
  motor4.run(FORWARD);}

void loop() {

  motor1.setSpeed(250);
  motor2.setSpeed(250);
  motor3.setSpeed(250);
  motor4.setSpeed(250);

  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  motor3.run(FORWARD);
  motor4.run(FORWARD);

  delay(2000);

  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  motor3.setSpeed(0);
  motor4.setSpeed(0);

 delay(200);

 motor1.setSpeed(200);
 motor2.setSpeed(200);
 motor3.setSpeed(200);
 motor4.setSpeed(200);

 motor1.run(BACKWARD);
 motor2.run(BACKWARD);
 motor3.run(BACKWARD);
 motor4.run(BACKWARD);

}
 

het kan zijn dat ik een hele domme fout heb gemaakt
zouden jullie snel mijn vraag willen beantwoorden

shooter

AF_DCMotor motorname(portnum, freq)
Quote
This is the constructor for a DC motor.  Call this constructor once for each motor in your sketch.  Each motor instance must have a different name as in the example below.
 
Parameters:
 • port num - selects which channel (1-4) of the motor controller the motor will be connected to
 • freq - selects the PWM frequency.  If no frequency is specified, 1KHz is used by default.

Quote
Quote
Frequencies for channel 1 & 2 are:
 • MOTOR12_64KHZ
 • MOTOR12_8KHZ
 • MOTOR12_2KHZ
 • MOTOR12_1KHZ

Frequencies for channel 3 & 4 are:
 • MOTOR34_64KHZ
 • MOTOR34_8KHZ
 • MOTOR34_1KHZ

  je hebt wel de goede lib hoop ik maar je moet de pinnen wel aan de motor koppelen, dus motor1(11) bijv en daarna pas de snelheid dus af_dcmotor motor1(1) zou voldoende moeten zijn.


paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino

Go Up