Go Down

Topic: Mitt første program vil ikke kjøre - hva er feil? (Read 7990 times) previous topic - next topic

BjornTore

Legger med noen flere bilder.

Men det er en ting som ikke fungerer helt som tenkt. Når jeg gjør endringer i programmet og overfører disse endringene til Arduino kortet, så går utgangen (pin13) høy i 0,5 sekund. Finnes det noen mulighet for å unngå det? Jeg ønsker ikke at ugangen skal gå høy før jeg har trigget inngangen (pin2).

BjornTore

3dprinter

"bootloaderen" - det er stykke program der ligger permament på din chip. Når der kommer strøm på din Artmel chip starter den altid dette program. Dette laver et-eller-andet for at spørge på USB porten om der er en komputer der vil overføre et nyt program. Hvis der ingen komputer svarer indenfor rimlig kort tid, så hopper det program videre til starten af dit program.

Bootloaderen er lidt forskellig fra chip til chip. Det er ikke noget Atmel har lavet, men Arduino folkene, og lagt ned på din ATmel chip (og hvordan det gøres kan vi snakke om en anden gang). Gennem årene har de forbedret denne bootloader og du kunne - hvis nødvendigt - skifte den. Hvis USB porten er helt fri har jeg lagt mærke til at mit program starter straks. Men hvis der er noget så går der en-to sekunder inden den opgiver.

Som en del af denne "snak med komputeren" blinker den med LEDen der er bygget ind på pin13. Det er i tilfælde af at noget ikke virker så kan man se at bootloaderen "har forsøgt".

Jeg tror, hvis du ikke har noget i USB porten (så skal du putte 5v på VIN pinden, eller mindst 7V på Power-stikket) så skulle bootloaderen ikke blinke... men det afhænger af hvilken bootloader du har på din.

Hermed er vi kommet til "the Excutive Summary" på dit spørgsmål: Nej.

BjornTore

Har et helt nytt Arduino UNO bord - 2011 modell. Vet ikke hva bootloaderen på den heter. Det er når jeg laster inn oppgradert sketch til Arduinoen at det blinker på portene. Altså ja, PC'en står tilkoplet på USB-porten. Har forsøkt å bytte fra pin13 til pin12, men det hjalp ikke. Skal forsøke å gi kortet litt power på power-porten for å se om det hjelper. Dersom ikke noe hjelper, så må jeg finne en annen måte å mate inn nye timerverdier til UNO'en (nye sketch er muligens ingen god løsning).
BjornTore

Go Up