7" TFT doet niks

Hallo allen,

Ik heb een arduino mega2560 met een ITDB02 TFT-shield erop, hierboven zit weer een MD070SD gemonteerd. Nu heb ik alleen het probleem dat deze niks doet. Ik heb al gezocht voor een oplossing maar helaas niet gevonden. Er wordt gebruikt gemaakt van een externe voeding aangezien via de usb er te weinig stroom geleverd kan worden. Verder lees ik overal dat voor de mega2560 de CPLD,38,39,40,41
zo ingesteld moet staan. Iemand ideeën of tips om dingen uit te sluiten of oplossingen natuurlijk. Ik ben trouwens redelijk nieuw met Arduino, dus misschien staan de libary's niet goed o.i.d.

// UTFT_Demo_800x480 
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
//
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
//
// This demo was made for modules with a screen resolution 
// of 800x480 pixels.
//
// This program requires the UTFT library.
//

#include <UTFT.h>

// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];

// Set the pins to the correct ones for your development shield
// ------------------------------------------------------------
// Arduino Uno / 2009:
// -------------------
// Standard Arduino Uno/2009 shield            : <display model>,A5,A4,A3,A2
// DisplayModule Arduino Uno TFT shield        : <display model>,A5,A4,A3,A2
//
// Arduino Mega:
// -------------------
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega      : <display model>,38,39,40,41
//
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(CPLD,38,39,40,41);

void setup()
{
  randomSeed(analogRead(0));
  
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
}

void loop()
{
  int buf[798];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;

// Clear the screen and draw the frame
  myGLCD.clrScr();

  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRect(0, 0, 799, 13);
  myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  myGLCD.fillRect(0, 466, 799, 479);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
  myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("<http://www.RinkyDinkElectronics.com/>", CENTER, 467);

  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.drawRect(0, 14, 799, 465);

// Draw crosshairs
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(399, 15, 399, 464);
  myGLCD.drawLine(1, 239, 798, 239);
  for (int i=9; i<790; i+=10)
    myGLCD.drawLine(i, 237, i, 242);
  for (int i=19; i<470; i+=10)
    myGLCD.drawLine(397, i, 402, i);

// Draw sin-, cos- and tan-lines  
  myGLCD.setColor(0,255,255);
  myGLCD.print("Sin", 5, 15);
  for (int i=1; i<798; i++)
  {
    myGLCD.drawPixel(i,239+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*200));
  }
  
  myGLCD.setColor(255,0,0);
  myGLCD.print("Cos", 5, 27);
  for (int i=1; i<798; i++)
  {
    myGLCD.drawPixel(i,239+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*200));
  }

  myGLCD.setColor(255,255,0);
  myGLCD.print("Tan", 5, 39);
  for (int i=1; i<798; i++)
  {
    myGLCD.drawPixel(i,239+(tan(((i*0.9)*3.14)/180)));
  }

  delay(2000);

  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawLine(399, 15, 399, 464);
  myGLCD.drawLine(1, 239, 798, 239);

// Draw a moving sinewave
  x=1;
  for (int i=1; i<(798*20); i++) 
  {
    x++;
    if (x==799)
      x=1;
    if (i>799)
    {
      if ((x==399)||(buf[x-1]==239))
        myGLCD.setColor(0,0,255);
      else
        myGLCD.setColor(0,0,0);
      myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
    }
    myGLCD.setColor(0,255,255);
    y=239+(sin(((i*1.65)*3.14)/180)*(200-(i / 100)));
    myGLCD.drawPixel(x,y);
    buf[x-1]=y;
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some random filled rectangles
  for (int i=0; i<50; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=2+random(746);
    y=16+random(397);
    x2=x+50;
    y2=y+50;
    myGLCD.fillRect(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some random filled, rounded rectangles
  for (int i=0; i<50; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=2+random(746);
    y=16+random(397);
    x2=x+50;
    y2=y+50;
    myGLCD.fillRoundRect(x, y, x2, y2);
  }
  
  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some random filled circles
  for (int i=0; i<50; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=27+random(746);
    y=41+random(397);
    myGLCD.fillCircle(x, y, 25);
  }
  
  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some lines in a pattern
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=15; i<463; i+=5)
  {
    myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.66)-10, 463);
  }
  myGLCD.setColor (255,0,0);
  for (int i=463; i>15; i-=5)
  {
    myGLCD.drawLine(798, i, (i*1.66)+30, 15);
  }
  myGLCD.setColor (0,255,255);
  for (int i=463; i>15; i-=5)
  {
    myGLCD.drawLine(1, i, 770-(i*1.66), 15);
  }
  myGLCD.setColor (0,255,255);
  for (int i=15; i<463; i+=5)
  {
    myGLCD.drawLine(798, i, 810-(i*1.66), 463);
  }
  
  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some random circles
  for (int i=0; i<250; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=32+random(736);
    y=45+random(386);
    r=random(30);
    myGLCD.drawCircle(x, y, r);
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some random rectangles
  for (int i=0; i<250; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=2+random(796);
    y=16+random(447);
    x2=2+random(796);
    y2=16+random(447);
    myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

// Draw some random rounded rectangles
  for (int i=0; i<250; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=2+random(796);
    y=16+random(447);
    x2=2+random(796);
    y2=16+random(447);
    myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

  for (int i=0; i<250; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    x=2+random(796);
    y=16+random(447);
    x2=2+random(796);
    y2=16+random(447);
    myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.setColor(0,0,0);
  myGLCD.fillRect(1,15,798,464);

  for (int i=0; i<10000; i++)
  {
    myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
    myGLCD.drawPixel(2+random(796), 16+random(447));
  }

  delay(2000);

  myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.fillRoundRect(320, 190, 479, 289);
  
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
  myGLCD.print("That's it!", CENTER, 213);
  myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 239);
  myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 252);
  
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 450);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 465);
  
  delay (10000);
}

Kan je er een een foto bij doen van hoe je dit hebt aangesloten? Een veel gemaakte fout is dat de ground-pin van beide voedingen niet met elkaar zijn verbonden.

Van de ground van de beide voedingen moet een lijntje liggen naar je mega2560.

Ik heb de voeding aangesloten doormiddel van de jack aansluiting. Eventueel kan ik ook 5v direct op het bord aansluiten met massa uiteraard