84x48 nokia display horizontale strepen

Hoi allemaal,

Ik heb een nokia 84x48 gekocht (blauw) van hobbyelectronica.nl en toen ik deze aansloot volgens de pinnen die in de code worden defined, en ik deze code heb geüpload:

#define PIN_SCE 11
#define PIN_RESET 12
#define PIN_DC 10
#define PIN_SDIN 9
#define PIN_SCLK 8

#define LCD_C LOW
#define LCD_D HIGH

#define LCD_X 84
#define LCD_Y 48

static const byte ASCII[5] =
{
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 ’
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ←
,{0x78, 0x46, 0x41, 0x46, 0x78} // 7f →
};

void LcdCharacter(char character)
{
LcdWrite(LCD_D, 0x00);
for (int index = 0; index < 5; index++)
{
LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
}
}

void LcdClear(void)
{
for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
{
LcdWrite(LCD_D, 0x00);
}
}

void gotoXY(int x, int y)
{
LcdWrite( 0, 0x80 | x); // Column.
LcdWrite( 0, 0x40 | y); // Row.

}

void LcdInitialise(void)
{
pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
LcdWrite(LCD_C, 0x21 ); // LCD Extended Commands.
LcdWrite(LCD_C, 0xB1 ); // Set LCD Vop (Contrast).
LcdWrite(LCD_C, 0x04 ); // Set Temp coefficent. //0x04
LcdWrite(LCD_C, 0x14 ); // LCD bias mode 1:48. //0x13
LcdWrite(LCD_C, 0x20 ); // LCD Basic Commands
LcdWrite(LCD_C, 0x0C ); // LCD in normal mode.
}

void LcdString(char *characters)
{
while (*characters)
{
LcdCharacter(*characters++);
}
}

void LcdWrite(byte dc, byte data)
{
digitalWrite(PIN_DC, dc);
digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
}
void drawLine(void)
{
unsigned char j;
for(j=0; j<84; j++) // top
{
gotoXY (j,0);
LcdWrite (1,0x01);
}
for(j=0; j<84; j++) //Bottom
{
gotoXY (j,5);
LcdWrite (1,0x80);
}

for(j=0; j<6; j++) // Right
{
gotoXY (83,j);
LcdWrite (1,0xff);
}
for(j=0; j<6; j++) // Left
{
gotoXY (0,j);
LcdWrite (1,0xff);
}

}

int j = 0;

void setup(void)
{
LcdInitialise();
LcdClear();
gotoXY(0,0);
drawLine();

}

void loop()
{
}

geeft hij een lijn om het display heen weer maar ook een wazige horizontale lijn door het midden van het display’tje. het gaat van onder steeds duidelijker naar boven en in het midden stopt deze lijn en begint het weer opnieuw. Als ik bijvoorbeeld alleen “hallo” neerzet, gebeurd dit niet (of zo snel dat ik het niet zie).
Weet iemand waardoor dit komt, de headers waren al voorgesoldeerd en het enige wat ik opmerkte was dat er een krasje op het displaytje zelf zat (dus misschien kapot).

Alvast bedankt voor een reactie.

// Per.

Hoi.

Je hebt je vraag in het Nederlands gesteld, maar in het Internationale forum geplaatst waar de voertaal Engels is.
Ik heb de forumhuishouding gevraagd om 'm te verplaatsen naar het NL gedeelte.

Ik weet niet precies welk Nokia display je hebt, maar de 2 stuks die ik hier heb, werken met 3.3 volt.
Dat betekent niet alleen dat je er 3.3 volt op moet zetten om 'm te voeden, maar ook dat je er voor moet zorgen dat de communicatie op dat nivo zit.
Nu is het wel zo dat er meerdere mensen zijn die gemeld hebben dat die dingen toch een nivo van 5 volt accepteren voor de communicatie, maar het is eigenlijk niet de bedoeling.
Ik zie hierover niets staan in je vraag, dus heb je 'm op 3.3 of op 5 volt gezet ?

haal die drawline eens uit de setup want die maakt juist een paar lijnen aan.