Arduino 1310 - LoRa netwerk

Ik kocht een Arduino MKR 1310 om te kunnen connecten met het LoRa-netwerk. Om zeker te zijn dat de afstand tussen de MKR 1310 en een LoRa toegangspunt niet te groot zou zijn, heb ik ook bij mij thuis een indoor toegangspunt geplaatst. ( Dragino LG02 )

Als de Arduino MKR 1310 werkt, en ik inlog bij mijn account op het LoRa-netwerk, dan zie ik dat de Arduino data verstuurd. Daaruit kan ik concluderen dat het toegangspunt werkt, en dat het Lora netwerk data ontvangt.

Maar de schetch op de Arduino geeft steeds deze melding : Something went wrong; are you indoor? Move near a window and retry

Uiteraard zijn zowel in de Arduino software als in LoRa de appEui-code en de appKey-code identiek.

Ik gebruik een standaard stukje software dat je terugvindt in de voorbeeld-bibliotheek :

/*
  Lora Send And Receive
  This sketch demonstrates how to send and receive data with the MKR WAN 1300 LoRa module.
  This example code is in the public domain.
*/

#include <MKRWAN.h>

LoRaModem modem;

// Uncomment if using the Murata chip as a module
// LoRaModem modem(Serial1);

#include "arduino_secrets.h"
// Please enter your sensitive data in the Secret tab or arduino_secrets.h
String appEui = SECRET_APP_EUI;
String appKey = SECRET_APP_KEY;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  // change this to your regional band (eg. US915, AS923, ...)
  if (!modem.begin(EU868)) {
    Serial.println("Failed to start module");
    while (1) {}
  };
  Serial.print("Your module version is: ");
  Serial.println(modem.version());
  Serial.print("Your device EUI is: ");
  Serial.println(modem.deviceEUI());

  int connected = modem.joinOTAA(appEui, appKey);
  if (!connected) {
    Serial.println("Something went wrong; are you indoor? Move near a window and retry");
    while (1) {}
  }

  // Set poll interval to 60 secs.
  modem.minPollInterval(60);
  // NOTE: independently by this setting the modem will
  // not allow to send more than one message every 2 minutes,
  // this is enforced by firmware and can not be changed.
}

void loop() {
  Serial.println();
  Serial.println("Enter a message to send to network");
  Serial.println("(make sure that end-of-line 'NL' is enabled)");

  while (!Serial.available());
  String msg = Serial.readStringUntil('\n');

  Serial.println();
  Serial.print("Sending: " + msg + " - ");
  for (unsigned int i = 0; i < msg.length(); i++) {
    Serial.print(msg[i] >> 4, HEX);
    Serial.print(msg[i] & 0xF, HEX);
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();

  int err;
  modem.beginPacket();
  modem.print(msg);
  err = modem.endPacket(true);
  if (err > 0) {
    Serial.println("Message sent correctly!");
  } else {
    Serial.println("Error sending message :(");
    Serial.println("(you may send a limited amount of messages per minute, depending on the signal strength");
    Serial.println("it may vary from 1 message every couple of seconds to 1 message every minute)");
  }
  delay(1000);
  if (!modem.available()) {
    Serial.println("No downlink message received at this time.");
    return;
  }
  char rcv[64];
  int i = 0;
  while (modem.available()) {
    rcv[i++] = (char)modem.read();
  }
  Serial.print("Received: ");
  for (unsigned int j = 0; j < i; j++) {
    Serial.print(rcv[j] >> 4, HEX);
    Serial.print(rcv[j] & 0xF, HEX);
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();
}

Mijn vraag is : Wat doe ik fout ? Heb ik iets over het hoofd gezien ? Dank voor jullie hulp.

Ik had hem hier al beantwoord: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=4126&p=27587#p27587