Arduino Due error loading sketch

i can’t install sketch on arduino the error code is this

Arduino:1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Płytka:“Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega168”

Szkic używa 3944 bajtów (27%) pamięci programu. Maksimum to 14336 bajtów.
Zmienne globalne używają 41 bajtów (4%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 983 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 1024 bajtów.
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -carduino -PCOM3 -b19200 -D -Uflash:w:C:\Users\makss\AppData\Local\Temp\arduino_build_126502/strandtest.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

System wide configuration file is “C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf”

Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd

Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File → Preferencje zostanie włączona opcja “Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji”

Can you help me?