Arduino gps rd

Hallo mensen,

Ik ben bezig met een arduino gps systeem die aangeeft op welke RD (Rijksdriehoek) coordinaten je bent.
In deze video stond een code voor een gps systeem: Arduino GPS Module with LCD Display | Arduino position tracking - YouTube
Het enige is dat die coordinaten in het WGS84 (World Geodetic System 1984) worden uitgedrukt, maar ik heb ze in RD nodig. Weet iemand een andere code of een converter voor arduino die RD coordinaten aangeeft of die het convert naar RD coordinaten, of zou iemand mij hier bij willen helpen om zoiets te maken?

Mvg,
Martin

Ik heb net Rijksdriehoekscoördinaten - Wikipedia gelezen, en daaruit maak ik op dat het beslist geen eenvoudige berekening zal zijn...

Ik heb wel dit gevonden: Convert RD (rijksdriehoek) to WGS84 and back. · GitHub
maar volgens mij is dat in javascript of zoiets(heb ik weinig verstand van).
Dus het is denk ik wel mogelijk als het ook met javascript kan

Het is TypeScript, afgeleid van JavaScript, ik had er ook nog nooit van gehoord. :wink:

Als dat is wat je nodig hebt, het omrekenen van coördinaten, moet het toch mogelijk zijn die code te vertalen naar C++? Hoe ervaren ben je in C++?

Ik heb eigenlijk geen ervaring met c++.
Kan ik C++ dan vertalen/combineren naar/met arduino ide of kan ik dat naar arduino uploaden?
Sorry dat ik hier niet zo veel vanaf weet haha

frits heeft precies je antwoord, dus lekker rekenen en ik wil je best helpen met nakijken of het klopt hoor.

Frits1956:
https://media.thomasv.nl/2015/07/Transformatieformules.pdf

Dankjewel! Nu nog veranderen naar c++ of arduino ide.

martino2000:
Ik heb wel dit gevonden: Convert RD (rijksdriehoek) to WGS84 and back. · GitHub
maar volgens mij is dat in javascript of zoiets(heb ik weinig verstand van).
Dus het is denk ik wel mogelijk als het ook met javascript kan

Denken jullie dat ik hier nog iets mee kan door het te vertalen naar een andere codetaal?

martino2000:
Ik heb eigenlijk geen ervaring met c++.

Dan moet je daarmee beginnen. Kijk eens op https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage , en open eens wat sketches in de IDE vanuit het menu File -> Examples. Zonder enige ervaring is een project als dit gedoemd te mislukken...
Als je een concrete vraag of probleem hebt zijn we altijd bereid te helpen, maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen.

Kan ik C++ dan vertalen/combineren naar/met arduino ide of kan ik dat naar arduino uploaden?

Misverstand (?): C++ is juist de taal waarin je een Arduino programmeert.

Oh dankjewel ik wist niet dat het c++ heette. Dan heb ik er wel opzich wat ervaringen mee.

maak maar een opzetje in arduino IDE en dan zet je alle variabelen als global en maak maar eens een gedachte hoe van GPS naar RD te komen.

ik zag op cadcollege.nl een mooie kaart staan werkt met gps en met RD.
heeft eigenlijk niks met arduino te maken verder, maar kun je goed gebruiken zelfs de verkeerslussen staan er exact en precies op de goed eplek in.

Na wel redelijk wat werk heb ik eindelijk zelf een gps code gemaakt, die heel simpel is (zie hier onder). Ik heb een converter gevonden in python: rijksdriehoek/rijksdriehoek.py at master · djvanderlaan/rijksdriehoek · GitHub .
Ik heb gehoord dat je python naar arduino kan uploaden, dus kan ik ervoor zorgen dat ik de gps data naar de python code stuur, die rekent het om, en stuurt het weer terug naar de arduino code die het op het schermpje displayt? (Waarschijnlijk niet maar ik dacht ik vraag het toch even). Zoniet, moet ik de code van de converter dan gewoon naar c++ vertalen?

#include <TinyGPS.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd( 4, 5, 6, 7, 8, 9 );

TinyGPS gps;

void getgps(TinyGPS &gps);

void setup()

{

Serial.begin(4800);

lcd.begin(16, 2);

}

void getgps(TinyGPS &gps)


{

float latitude, longitude;

//decode and display position data

gps.f_get_position(&latitude, &longitude);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Lat:");

lcd.print(latitude,5);

lcd.print(" ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Long:");

lcd.print(longitude,5);

lcd.print(" ");

delay(3000);

lcd.clear();

}

void loop()

{

byte a;

if ( Serial.available() > 0 )

{

a = Serial.read(); 

if(gps.encode(a))

{

getgps(gps);

}

}

}

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.