arduino nano failed to compile

I bought a new Arduino nano but I can't upload a sketch

this is what I get. it is a bit in dutch.

Arduino:1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328P"

De schets gebruikt 3736 bytes (12%) programma-opslagruimte. Maximum is 30720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 259 bytes (12%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1789 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb8
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.

Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.