arduino nano V2.2 VS V3.0

beste,
voor een schoolproject moeten we gebruik maken van een arduino nano. Wij hebben ons ontwerp gebaseerd op versie 2.2. Echter na bestelling bleek dat we versie 3.0 hebben gekregen en da hier de pennen A0-7 omgekeerd staan tov versie 2.2. Weet iemand op welke pennen de SDA en SCL staan in de versie 3.0?

alvast bedankt

Ik ken het bord niet aar volgens de documentatie http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano staan die op pin 4 en 5. Dit zijn de digitale pinnen en niet de analoge. Op de UNO staan ze -volgens de documentatie- wel op de analoge pinnen

I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library (documentation on the Wiring website).

Met vriendelijke groet Jantje

Ik denk dat je die pagina nog eens goed moet lezen :) I²C zit wel degelijk op de analoge pinnen 4 en 5 net zoals een Duemilanove/Uno.