Arduino nano werkt niet meer na uploaden code

Ik wilde wat gaan uitproberen met de rfid, en ging onderstaande code uploaden op een nano, maar dat werkte niet. Het uploaden duurde lang en stopte uiteindelijk.
Daarna heb ik geprobeerd de blink sketch op de arduino te uploaden, maar dat werkte niet meer. Een andere nano gepakt, daar blink op gezet, geen probleem, daarna deze code, en weer hetzelfde probleem. Ook die nano krijg ik geen code meer op nu.
Ik kreeg ook geen foutmelding waar ik iets mee kon, enkel wat wat bibliotheken wat fouten gaven, maar verder niets wat kon verklaren waarom het fout ging.
Ook nu ik de blink opnieuw probeer er op te zetten, krijg ik geen relevante foutmeldingen.

Wat kan er gebeurd zijn? Kan onderstaande code de bootloader “vernield” hebben of zo iets?

/*
 * ----------------------------------------------------------------------------
 * This is a MFRC522 library example; see https://github.com/miguelbalboa/rfid
 * for further details and other examples.
 * 
 * NOTE: The library file MFRC522.h has a lot of useful info. Please read it.
 * 
 * Released into the public domain.
 * ----------------------------------------------------------------------------
 * Example sketch/program showing how to read data from a PICC (that is: a RFID
 * Tag or Card) using a MFRC522 based RFID Reader on the Arduino SPI interface.
 * 
 * When the Arduino and the MFRC522 module are connected (see the pin layout
 * below), load this sketch into Arduino IDE then verify/compile and upload it.
 * To see the output: use Tools, Serial Monitor of the IDE (hit Ctrl+Shft+M).
 * When you present a PICC (that is: a RFID Tag or Card) at reading distance
 * of the MFRC522 Reader/PCD, the serial output will show the ID/UID, type and
 * any data blocks it can read. Note: you may see "Timeout in communication"
 * messages when removing the PICC from reading distance too early.
 * 
 * If your reader supports it, this sketch/program will read all the PICCs
 * presented (that is: multiple tag reading). So if you stack two or more
 * PICCs on top of each other and present them to the reader, it will first
 * output all details of the first and then the next PICC. Note that this
 * may take some time as all data blocks are dumped, so keep the PICCs at
 * reading distance until complete.
 * 
 * Typical pin layout used:
 * ------------------------------------------------------------
 *            MFRC522      Arduino      Arduino  Arduino
 *            Reader/PCD  Uno          Mega      Nano v3
 * Signal      Pin          Pin          Pin      Pin
 * ------------------------------------------------------------
 * RST/Reset  RST          9            5        D9
 * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10
 * SPI MOSI    MOSI        11 / ICSP-4  51        D11
 * SPI MISO    MISO        12 / ICSP-1  50        D12
 * SPI SCK    SCK          13 / ICSP-3  52        D13
 */

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN		9		// 
#define SS_PIN		10		//

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);	// Create MFRC522 instance

void setup() {
	Serial.begin(9600);		// Initialize serial communications with the PC
	SPI.begin();			// Init SPI bus
	mfrc522.PCD_Init();		// Init MFRC522
	ShowReaderDetails();	// Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
	Serial.println("Scan PICC to see UID, type, and data blocks...");
}

void loop() {
	// Look for new cards
	if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
		return;
	}

	// Select one of the cards
	if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
		return;
	}

	// Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
	mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
}

void ShowReaderDetails() {
	// Get the MFRC522 software version
	byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
	Serial.print("MFRC522 Software Version: 0x");
	Serial.print(v, HEX);
	if (v == 0x91)
		Serial.print(" = v1.0");
	else if (v == 0x92)
		Serial.print(" = v2.0");
	else
		Serial.print(" (unknown)");
	Serial.println("");
	// When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
	if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
		Serial.println("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?");
	}
}
[/.code]

Kan onderstaande code de bootloader “vernield” hebben of zo iets?

Alleen als je upload via ICSP. Maar dan zou je op dezelfde manier blink wel weer moeten kunnen laden; je zult wel de kaart lezer moeten afkoppelen in dat geval.

Ik heb geen kaart lezer, maar je scenario nagespeeld met een clone Nano en geen probleem ondervonden bij gebruik van USB.

Dank je wel voor je reactie en het proberen Sterretje!

Net nogmaals geprobeerd, dit keer met de oude bootloader setting, en ineens werkt dat nu wel.
Eerder werkte het daarmee helemaal niet, viel die bij het uploaden meteen uit, bij de nieuwe bootloader setting duurde het een eeuwigheid voor die met uploaden stopte.

Maar goed, het is fijn dat het nu in ieder geval werkt, kan ik eindelijk weer verder prutsen en uitvogelen ermee!

Ik denk niet dat er een relatie is tussen 'old' bootloader' en het laden je programma. Ik heb gezien dat als ik verander van Nano naar Uno naar Nano, de instelling processor instelling terugvalt naar '328P' (IDE 1.8.5).

Dan kan ik niet echt verklaren waarom het eerst niet goed gegaan is met deze sketch, maar ik ben blij dat het werkt inmiddels, kan ik weer wat verder leren over de RFID.
Nogmaals bedankt Sterretje!