Atem Blackmagic Televisie Studio 1 en Arduino Uno

Beste mensen,

Aller eerst wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Frank 37 jaar, Ik ben nieuw met Arduino en ook nieuw op dit forum.

Ik heb een Atem Blackmagic Televisie Studio 1 en nu heb ik verschillende filmpjes gezien
dat ik de Arduino Uno kan programmeren voor een Tally light maar met de codes die op internet staan
lukt het me niet. wie kan mij daarin helpen?

Voorbeeldje

ik heb Camera 1 tot en met 4

Program= live= LED rood
preview = niet live=LED Groen

als Camera 1 in de program staat dus Live is moet de rode LED van camera 1 aan staan.
als Camera 2, 3 of 4 in de preview staat moet LED groen aan staan.

ik heb deze code

#define TALLY_COUNT 8
uint8_t const PVW_PINS = {2, 4, 6, 8, 10, 12, A0, A2};
uint8_t const PGM_PINS = {3, 5, 7, 9, 11, 13, A1, A3};
long lastping;

void connectATEMmonitor() {
digitalWrite(2, HIGH);
bool connected = false;
byte incomingByte;
while (!connected) {
char buf[256];
uint8_t buflen = 0;
while (1) {
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();

buf[buflen] = incomingByte;
buflen++;

if (incomingByte == ‘\n’) {
buf[buflen] = 0;
buflen = 0;
if (!strcmp(buf, “ATEMmonitor v1.0\n”)) {
digitalWrite(3, HIGH);
Serial.write(“Tally Controller v1.0\n”);

while (1) {
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();

buf[buflen] = incomingByte;
buflen++;

if (incomingByte == ‘\n’) {
buf[buflen] = 0;
buflen = 0;
if (!strcmp(buf, “Handshake OK\n”)) {
digitalWrite(4, HIGH);
connected = true;
} else {
digitalWrite(2, LOW);
}
break;
}
}
}
}
break;
}
}
}
}
lastping = millis();
}

void setup() {
for (int i = 0; i < TALLY_COUNT; i++) {
pinMode(PVW_PINS*, OUTPUT);*
pinMode(PGM_PINS*, OUTPUT);
digitalWrite(PVW_PINS, LOW);
digitalWrite(PGM_PINS, LOW);
_ }
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
connectATEMmonitor();
}
char tallybuffer[TALLY_COUNT + 1];
uint8_t tallybufferlen = 0;
void loop() {
long now = millis();
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
byte incomingByte = Serial.read();
if (incomingByte > ‘3’ || incomingByte < ‘0’) {
// ERROR*

* }
tallybuffer[tallybufferlen] = incomingByte;
tallybufferlen++;_

if (tallybufferlen == TALLY_COUNT) {
for (int i = 0; i < TALLY_COUNT; i++) {
_ switch (tallybuffer) {
case ‘0’:_

digitalWrite(PVW_PINS, LOW);
digitalWrite(PGM_PINS, LOW);
_ break;
case ‘1’:
case ‘3’:_

digitalWrite(PVW_PINS, LOW);
digitalWrite(PGM_PINS, HIGH);
_ break;
case ‘2’:_

digitalWrite(PVW_PINS, HIGH);
digitalWrite(PGM_PINS, LOW);
_ break;
};
}
tallybuffer[tallybufferlen] = 0;
Serial.println(tallybuffer);
tallybufferlen = 0;
}
}
}*

Alvast bedankt voor jullie hulp
Groeten Frank_

je hebt de pins in een array staan, maar arduino kan niet elke member aanroepen en daar dan wat mee doen dat zul je dus zelf moetyen doen met een loop bijvoorbeeld.
in de setup ben je de vergeten.