Beginners fout

Hoi beste mede Arduino hobbyisten,

Nog maar net bezig in dit wereldje en heb al een paar projectjes gedaan.
Maar we willen verder.
In de onderstaande sketch zit de volgende fout, en ben met allerlei }{ aan het schuiven geweest maar krijg het niet voor elkaar. ik heb het ip adres weggelaten(niet relevant).
En op voorhand excuses als ik de sketh hier verkeerd heb neergezet het is voor mij de eerste keer.

Shield.ino: In function ‘void loop()’:

WebServer_Shield:83:24: error: ‘getTemperature’ was not declared in this scope

doc[“temperature”] = getTemperature;

WebServer_Shield:84:22: error: ‘getPhotoRes’ was not declared in this scope

doc[“lightcell”] = getPhotoRes;

^~~~~~~~~~~

WebServer_Shield:113:13: error: ‘c’ was not declared in this scope

if (c == ‘\n’) {

^

Shield.ino: At global scope:

WebServer_Shield:140:1: error: expected declaration before ‘}’ token

}

^

exit status 1

‘getTemperature’ was not declared in this scope

Dit rapport zou meer informatie bevatten met
“Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie”
optie aan in Bestand → Voorkeuren.
steeds de zelfde fout.

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ArduinoJson.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac = {
0x…, 0x…, 0x. 0x…, 0x 0x
};
IPAddress ip(000, 000, 0, 00);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup(){

// You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
//Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
//Ethernet.init(5); // MKR ETH shield
//Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
//Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
//Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
//Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet

// Open serial communications and wait for port to open:

Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
Serial.println(“Ethernet WebServer Example”);

// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);

// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println(“Ethernet shield was not found. Sorry, can’t run without hardware. :(”);
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
}
}
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println(“Ethernet cable is not connected.”);
}

// start the server
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop() {

StaticJsonDocument<200> doc;
doc[“temperature”] = getTemperature; // deze regel staat in het rood//
doc[“lightcell”] = getPhotoRes;

// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println(“new client”);

// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
String currentLine = “”;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you’ve gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == ‘\n’ && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: application/json”);
client.println(“Access-Control-Allow-Origin: *”);
client.println(“Connection: close”); // the connection will be closed after completion of the response
// client.println(“Refresh: 5”); // refresh the page automatically every 5 sec
}
client.println();
serializeJsonPretty(doc, client);
break;
}
if (c == ‘\n’) {
// you’re starting a new line
currentLineIsBlank = true;
currentLine = “”;
} else if (c != ‘\r’) {
// you’ve gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
currentLine += c;
}
if (currentLine.endsWith(“GET /H”)) {
analogWrite(A5,255);
analogWrite(A4,255);
}
if (currentLine.endsWith(“GET /L”)) {
analogWrite(A5,0);
analogWrite(A4,0);

}
}
}
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(“client disconnected”);
}
}

float getTemperature(); {
int sensorValueA2 = analogRead(A2); // Get local temperature on analog pin A2
float voltage = (sensorValueA2/1024.0) * 5.0;
float temperature = (voltage - .5) * 100;
return temperature;
}

int getPhotoRes()
int sensorValueA1 = analogRead(A1); // Get local photoresistance on analog pin A1
return sensorValueA1;
}

Je hebt ergens een } verkeerd staan; of je hebt er een of meer teveel.

Maak gebruik van de functies die de IDE je geeft, in dit geval tools -> autoformat. Kijk daarna naar alle { en }, iedere { moet een maatje } hebben.

Als je de autoformat hebt gedaan zie je bv aan het eind van loop()

 // give the web browser time to receive the data
  delay(1);
  // close the connection:
  client.stop();
  Serial.println("client disconnected");
}
}

Na een autoformat zou je nooit twee } aan het begin van een lijn moeten hebben.

Volgende probleem dat je hebt is

float getTemperature(); {

Wat doet die punt-komma daar?

En het laatste probleem is

int getPhotoRes()
int sensorValueA1 = analogRead(A1); // Get local photoresistance on analog pin A1
return sensorValueA1;
}

Het feit dat de tweede en derde regel niet inspringen geeft aan dat er iets fout zit; in dit geval mis je een } {.

===
Volgende keer dat je code insluit in je post, gebruik a.u.b zogenaamde code tags. Zie je hoe de code in deze post is gepresenteerd?

Thx voor de replay , ik heb inmiddels het hele zootje door de Visual studio code heen gehaald en idd er stonden wat} op de verkeerde plek.

hg arie