Błąd : expected unqualified-id before 'else'

Może ktoś rozwiąże problem - prosty program i nie mogę rozwiązać problemu z " expected unqualified-id before ‘else’ " - co jest źle?

void setup()
{ Serial.begin(9600); // prędkość portu COM do odczytu
pinMode(7, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 1 przekaźnika przy butali
pinMode(8, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 2 przekaźnika przy silniku
digitalWrite(7, LOW);//wyłączenie 1 przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, LOW);//wyłączenie 2 przekaźnika przy silniku
pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
analogRead (A1); // zabezpieczenie
}
void loop()
{
pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
analogRead (A1); // zabezpieczenie
if (A1 = HIGH); // zabezpiecznie czujnik NO
(pomiarcisnienia > 800); //przy jakim pomiarze ma nastąpić reakcja?
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku
if (pomiarcisnienia > 950); //przy jakim pomiarze ma nastapić reakcja?
digitalWrite(7, HIGH); //włączenie przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku
}

else {
digitalWrite(7, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy butali
delay( 250);// opoznienie wyłączenia przekaźniaka nr 2
digitalWrite(8, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy silniku
}
{
delay(100); //co ile sekund ma być odczyt z czujnika?
}

if (A1 == HIGH)
{ // zabezpiecznie czujnik NO`

A1 is a pin definition, it will NEVER == HIGH.

ok. i changed the code from analog pin to digital … then the same. Problem with the " ELSE command "
void setup()
{ Serial.begin(9600); // prędkość portu COM do odczytu
pinMode(7, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 1 przekaźnika przy butali
pinMode(8, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 2 przekaźnika przy silniku
pinMode(9, INPUT) ; // ZABEZPIECZENIE NO
digitalWrite(7, LOW);//wyłączenie 1 przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, LOW);//wyłączenie 2 przekaźnika przy silniku
pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
}
void loop()
{
pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
if (digitalWrite (9 = HIGH)); // zabezpiecznie czujnik NO
(pomiarcisnienia > 800); //przy jakim pomiarze ma nastąpić reakcja?
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku
{
if (pomiarcisnienia > 950); //przy jakim pomiarze ma nastaspić reakcja?
digitalWrite(7, HIGH); //włączenie przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku

else
 digitalWrite(7, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy butali
delay( 250);// opoznienie wyłączzenia przekaźniaka nr 2
digitalWrite(8, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy silniku

}
}
{
delay(100); //co ile sekund ma być odczyt z czujnika?
}

void setup()
{ Serial.begin(9600); // prędkość portu COM do odczytu
pinMode(7, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 1 przekaźnika przy butali
pinMode(8, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 2 przekaźnika przy silniku
digitalWrite(7, LOW);//wyłączenie 1 przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, LOW);//wyłączenie 2 przekaźnika przy silniku
int pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia
analogRead (A1); // zabezpieczenie
}
void loop()
{
int pomiarcisnienia = analogRead(A0); // 1
//analogRead (A1); // zabezpieczenie
if( digitalRead (A1 == HIGH)) // 2         HIGH jest cyfrowe nie analogowe
//if (A1 = HIGH) // zabezpiecznie czujnik NO
(pomiarcisnienia > 800); //przy jakim pomiarze ma nastąpić reakcja?
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku // if/else
//--------------------------------------------------------------------------------------
if (pomiarcisnienia > 950) //przy jakim pomiarze ma nastapić reakcja?
{
digitalWrite(7, HIGH); //włączenie przekaźnika przy butali
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku
}
// else - musi nalezyc do jakiegos if
else {
digitalWrite(7, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy butali
delay( 250);// opoznienie wyłączenia przekaźniaka nr 2
digitalWrite(8, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy silniku
}
//---------------------------------------------------------------------------------------{
delay(100); //co ile sekund ma być odczyt z czujnika?
}
}

===========================
if ( x ) // no ;
{
y
}
else // must belong to if
{
z
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600); // prędkość portu COM do odczytu
 pinMode(7, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 1 przekaźnika przy butali
 pinMode(8, OUTPUT); //wskazanie pinu dla 2 przekaźnika przy silniku
 pinMode(9, INPUT) ; // ZABEZPIECZENIE NO
 digitalWrite(7, LOW);//wyłączenie 1 przekaźnika przy butali
 digitalWrite(8, LOW);//wyłączenie 2 przekaźnika przy silniku
}

void loop()
{
 int pomiarcisnienia = analogRead(A0); // wskazanie pinu czytającego dane z czujnika cisnienia

 if (digitalRead(9) == HIGH) // zabezpiecznie czujnik NO
 {
  if (pomiarcisnienia > 800) //przy jakim pomiarze ma nastąpić reakcja?
   digitalWrite(8, HIGH); // włączenie przekaźnika przy silniku

  if (pomiarcisnienia > 950) //przy jakim pomiarze ma nastaspić reakcja?
  {
   digitalWrite(7, HIGH); //włączenie przekaźnika przy butali
   digitalWrite(8, HIGH); //włączenie przekaźnika przy silniku
  }
  else
  {
   digitalWrite(7, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy butali
   delay( 250);// opoznienie wyłączzenia przekaźniaka nr 2
   digitalWrite(8, LOW); //wyłączenie przekaźnika przy silniku
  }
 }

 delay(100); //co ile sekund ma być odczyt z czujnika?
}

Thank you johnwasser. Your project is working fine.
Problem solved. :smiling_face_with_three_hearts:

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.