compiling problemen ?

Hoi,
Als ik een werkend programma kopieer in een nieuwe sketch en dan tracht die sketch op te laden
krijg is steeds foutboodschappen, iemand een idee hoe dit kan komen ?
hieronder een voorbeeld van een programma dat ik kopieer en dan de error berichten
de foutboodschap heronder:
Arduino: 1.6.12 (Windows XP), Board: “Arduino/Genuino Uno”

collect2.exe: error: ld returned 5 exit status

Multiple libraries were found for “Dhcp.h”
Used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet2-master
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Using library idDHT11-master in folder: C:\Program Files\Arduino\libraries\idDHT11-master (legacy)
Using library Ethernet2-master at version 1.0.2 in folder: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet2-master
Using library SPI at version 1.0 in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.

#include <idDHT11.h>


#include <Dhcp.h>
#include <Dns.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <EthernetClient.h>
#include <EthernetServer.h>
#include <EthernetUdp2.h>
#include <Twitter.h>
#include <util.h>
EthernetServer server(80);  
String readString = String(30); //string for fetching data from address 
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0xB4, 0x00  }; //physical mac address
byte ip[] = { 10, 33, 211, 179 };           // ip in lan
/*
  Board            int.0   int.1   int.2   int.3   int.4   int.5
 Uno, Ethernet    2   3
 Mega2560   2   3   21    20    19    18
 Leonardo   3   2   0   1
 Due            (any pin, more info http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt)
 
 This example, as difference to the other, make use of the new method acquireAndWait()
 */
#include <idDHT11.h>

int idDHT11pin = 2; //Digital pin for comunications
int idDHT11intNumber = 0; //interrupt number (must be the one that use the previus defined pin (see table above)

//declaration
void dht11_wrapper(); // must be declared before the lib initialization

// Lib instantiate
idDHT11 DHT11(idDHT11pin,idDHT11intNumber,dht11_wrapper);

void setup()
{
  //start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("idDHT11 Example program");
  Serial.print("LIB version: ");
  Serial.println(IDDHT11LIB_VERSION);
  Serial.println("---------------");
}
// This wrapper is in charge of calling 
// mus be defined like this for the lib work
void dht11_wrapper() {
  DHT11.isrCallback();
}
void loop()
{


  // Create a client connection
EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();
     //read char by char HTTP request
    if (readString.length() < 100)
      {
        //store characters to string
        readString += c; //replaces readString.append(c);
      }
        //output chars to serial port
        Serial.print(c);
        //if HTTP request has ended
        if (c == '\n') {
          //dirty skip of "GET /favicon.ico HTTP/1.1"
          if (readString.indexOf("?") <0)
           {
            //skip everything
          }
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println("<HTML>");
 client.println("<HEAD>"); 
 client.println(">Visit Scienceprog!</a>");

 client.println();
 //set background to yellow
 client.print("<body style=background-color:red>");
  //send first heading
  //client.println("<font color='red'><h1>HTTP test routines</font></h1>");
  client.println("<hr />");
  //output some sample data to browser
  client.println("<font color='blue' size='5'>Sample data: ");
  client.println("<http-equiv=\"refresh\" content=\"1\">"); //testen
  
  DHT11.acquire();
  while (DHT11.acquiring())
    ;

  int result = DHT11.getStatus();
  switch (result)

  {
  case IDDHTLIB_OK: 
    Serial.println("OK"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_CHECKSUM: 
    Serial.println("Error\n\r\tChecksum error"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_ISR_TIMEOUT: 
    Serial.println("Error\n\r\tISR Time out error"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT: 
    Serial.println("Error\n\r\tResponse time out error"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_DATA_TIMEOUT: 
    Serial.println("Error\n\r\tData time out error"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_ACQUIRING: 
    Serial.println("Error\n\r\tAcquiring"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_DELTA: 
    Serial.println("Error\n\r\tDelta time to small"); 
    break;
  case IDDHTLIB_ERROR_NOTSTARTED: 
    Serial.println("Error\n\r\tNot started"); 
    break;
  default: 
    Serial.println("Unknown error"); 
    break;
  }
           Serial.print("Humidity (%): ");
   client.println(DHT11.getHumidity(), 2);
    client.println("</p>");

  client.print("Temperature (oC): ");
  client.println(DHT11.getCelsius(), 2);
  client.println("<hr />");
  
  client.print("Temperature (oF): ");
  client.println(DHT11.getFahrenheit(), 2);
  client.println("<hr />");
  
  client.print("Temperature (K): ");
  client.println(DHT11.getKelvin(), 2);
  client.println("<hr />");
  
  client.print("Dew Point (oC): ");
  client.println(DHT11.getDewPoint());
  client.println("<hr />");
  
  client.print("Dew Point Slow (oC): ");
  client.println(DHT11.getDewPointSlow());
  client.println("<hr />");
  
  //client.println("</body></html>");            
       
  Serial.print("\nRetrieving information from sensor: ");
  Serial.print("Read sensor: ");
  //delay(100);
  
 
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println(DHT11.getHumidity(), 2);

  Serial.print("Temperature (oC): ");
  Serial.println(DHT11.getCelsius(), 2);

  Serial.print("Temperature (oF): ");
  Serial.println(DHT11.getFahrenheit(), 2);

  Serial.print("Temperature (K): ");
  Serial.println(DHT11.getKelvin(), 2);

  Serial.print("Dew Point (oC): ");
  Serial.println(DHT11.getDewPoint());

  Serial.print("Dew Point Slow (oC): ");
  Serial.println(DHT11.getDewPointSlow());
  
client.println("</body></html>");
 //clearing string for next read
      
           //client.println("<http-equiv=\"refresh\" content=\"1\">"); //testen
          //client.stop();
          delay(20000);
}
   }
    }
    }
}
Multiple libraries were found for "Dhcp.h"
Used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet2-master
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet

Volgens deze info denk ik dat jij de library Ethernet2-master hebt geïnstalleerd en die wordt door de Arduino IDE verkozen boven de Ethernet. Ik zou beginnen met de Ethernet2-master library te verwijderen.

heb je dan voor die nieuwste ethernet kaart die nieuwe library niet nodig ?

Het kan zijn dat je de nieuwste library nodig hebt.
Ik heb nog eens gekeken naar de fout en ik denk dat je beter verbose compileren aanzet in de preferences.
En gebruik je xp?

wel ik dacht ergens gelezen te hebben dat ik die library nodig had (kan mis zijn he) inderdaad ik werk
op Xp en zet alles aan tijdens het compileren

ik krijg het zo niet opgeladen hier, dus is via bijlage, dan kan je alles zien

compiler.txt (72.6 KB)

xp werkt niet meer. De fout die je krijgt heeft daar mee te maken

oei das erger, ben gewoon aan een nieuwe pc toe dan denk ik, alvast bedankt want zo zou ik lang kunnen zoeken

Je zou nog kunnen proberen om Ubuntu te installeren (linux variant). Dan zou het zo maar weer eens kunnen werken. Is gratis en veel minder eisend dan Windows. Ik gebruik ook een oude XP notebook met Ubuntu voor mijn 3D printwerk

denk dat ik is zal moeten informeren voor een nieuwe zal weer wat duren :frowning: kan ondertussen al andere dingen oefenen kreeg ook al een vermoeden dat het daar wel is zou kunnen aan liggen.
Zou het nochtans graag willen goed leren :slight_smile:

waarom gebruik je Arduino Cloud niet?
Gewoon inloggen met je forumnaam en wachtwoord.
Jantje

bedankt die kende ik niet, heb deze geinstalleerd en kan mn sketch uploaden maar als ik arduino uno selecteer blijft het pijltje om te uploaden onbeschikbaar en krijg de volgende boodschap
ik kan ook nergens een poort electeren, in ieder geval een uitstekend alternatief
No Plugin Connection. Uploading is disabled until you reconnect

Het bestaat nog niet zo heel lang. Ikzelf heb het nooit gebruikt en zal dat waarschijnlijk ook niet doen.

Blijkbaar vind deze versie jouw uno niet maar als je zo kan builden en de hex file downloaden zou je met Arduino IDE commando moeten kunnen uploaden. (of rechtsteeks met AVR dude)

ok bedankt zal dat is proberen

Het lijkt erop dat hij alleen originele bordjes accepteert. Hij installeert natuurlijk de drivers. Hij herkende mijn Clone Uno prima op COM5 maar wil inderdaad niet downloaden.

nicoverduin:
Het lijkt erop dat hij alleen originele bordjes accepteert. Hij installeert natuurlijk de drivers. Hij herkende mijn Clone Uno prima op COM5 maar wil inderdaad niet downloaden.

wat bedoel je me orginele bordjes ? ik heb gewoon de arduino unozou toch moeten orgineel zijn ?

Ligt er aan waar je hem gekocht hebt..... Als ie uit China of lokaal voor rond de 10 euro en lager is het gewoon een kloon. En die gebruiken bijv. de CH340G driver en dat is een andere als de 16U2 op een originele met FTDI drivers

Zet anders maar een link naar waar jij jouw bordje hebt gekocht.

hier is die gekocht:

Dat is een originele......

Als ik mijn Arduino (kloon) er in prik ziet hij na verloop van tijd mijn COM poort. Maar downloaden in ieder geval niet.