Counter / Oled 128x32

Beste,

Hoe dien ik een counter te programeren die met 1 opteld wanneer de led aan gaat, graag zou de led schakelingen op een Oled display 128x32 willen weergegeven.

Tim

if (sensor sees the light)
{
counter = counter + 1;
}

? begrijp de vraag waarschijnlijk niet en moet je wat meer uitleggen.

idd. Onderstand wat ik tot nu toe heb.

Wil graag een counter toevoegen die op het Oled 128X32 display iedere void loop optelt, na de eerste loop 1, naar de tweede loop 2. De bedoeling is deze een week te laten draaien en dan het aantal loops kunnen aflezen op het display.

Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.

#include "U8glib.h"
int Wipe = 5; //pin 5 naar solid-state, aanstuuring luchtventiel
int Spray = 7; // pin 7 naar solid-state, aansturing waterklep

// Examples U8glib PrintTest
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are SCK = 13 and MOSI = 11)

void draw(void) {
// graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
u8g.setPrintPos(0, 20);
// call procedure from base class, http://arduino.cc/en/Serial/Print
u8g.print("Hello World");
}

void setup(void) {

pinMode (Wipe, OUTPUT);
pinMode (Spray, OUTPUT);

// flip screen, if required
// u8g.setRot180();
}

void loop(void) {
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );

// rebuild the picture after some delay
delay(500);

digitalWrite (Spray, HIGH);
delay (2000);
digitalWrite (Spray, LOW);
delay (2000);
digitalWrite(Wipe, HIGH);
delay(7000);
digitalWrite (Wipe, LOW);
delay (7000);

}

Schoolopdracht?

Nee, dat is al weer lang geleden. Dit is voor een testopstelling, duurtest.

Teller nodig die de Void loops optelt

int Wipe = 4;
int Spray =2;

void setup() {

pinMode(Wipe, OUTPUT);
pinMode(Spray, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite (Spray, HIGH);
delay (2000);
digitalWrite (Spray, LOW);
delay (2000);
digitalWrite(Wipe, HIGH);
delay(7000);
digitalWrite (Wipe, LOW);
delay (7000);
}

teller++
of teller=teller+1

wat mij opvalt is het gebruik van delay, beter een timer gebruiken die is nauwkeuriger, en wat ook opvalt is dat de aan en uit tijd gelijk zijn.
en niet verstelbaar tijdens runnen.