Decoder voor afstandsbediening met 11 bit RECS80 code

Hi ,

Tegenvallende / onbruikbare resultaten bij het gebruik van speciale sketches voor het decoderen van een IR RECS80 afstandsbediening waren reden voor het maken van een sketch die wel voldoet aan (m’n) verwachtingen.
Waar anderen gebruik maken van low level programming van registers met gebruik van een digital in-pin, is hier gekozen voor standaardtaal en een analoge pin.
Bijgaand de sketch.
Op- en aanmerkingen zijn welkom.

Groet.

DecodingRECS80-v1.1.ino (3.83 KB)