dht 22 sketch

Hey knutselaars :slight_smile: ,

Ik heb een probleempje met een sketch over de DHT 22 temp/rh sensor.
De compiler mekkert over een Adafruit_Sensor.h terwijl deze niet wordt gedeclareerd in de sketch:
(Onder de sketch de compiler info)
Heb ik misschien ada…h in een verkeerde directory staan?

/* How to use the DHT-22 sensor with Arduino uno
Temperature and humidity sensor
More info: http://www.ardumotive.com/how-to-use-dht-22-sensor-en.html
Dev: Michalis Vasilakis // Date: 1/7/2015 // www.ardumotive.com */

//Libraries
#include <DHT.h>;

//Constants
#define DHTPIN 2 // what pin we’re connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino

//Variables
int chk;
float hum; //Stores humidity value
float temp; //Stores temperature value

void setup()
{
Serial.begin(9600);
dht.begin();

}

void loop()
{
//Read data and store it to variables hum and temp
hum = dht.readHumidity();
temp= dht.readTemperature();
//Print temp and humidity values to serial monitor
Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(hum);
Serial.print(” %, Temp: “);
Serial.print(temp);
Serial.println(” Celsius”);
delay(2000); //Delay 2 sec.
}

Arduino: 1.6.0 (Mac OS X), Board:“Arduino Uno”

In file included from /Users/hanvanderveeken/Documents/Arduino/libraries/DHT-sensor-library-master/DHT_U.cpp:22:0:
/Users/hanvanderveeken/Documents/Arduino/libraries/DHT-sensor-library-master/DHT_U.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
#include <Adafruit_Sensor.h>
^
compilation terminated.
Fout bij compileren.

In dht.h zal die wel staan. Dus die moet je ook binnen halen

Is deze file case sensitive? Hij staat nl. wel als DHT.h tussen mijn library

Iemand? :( Ik heb de file lowercase geïmporteerd, geen effect. Is mijn directory pad wel ok?

https://learn.adafruit.com/dht/using-a-dhtxx-sensor

IMPORTANT: As of version 1.3.0 of the DHT library you will also need to install the Adafruit_Sensor library, which is available from the Arduino library manager:

Jammer @ardlab, Safari kan de pagina niet openen :confused: Maar ik ben er al uit. Op de GitHub stond de oplossing: Ik heb mijn bieb opgeschoond, daarna dht.h en Adafruit_Sensor.h gedownload, ada..h in dht dir. gezet en toen geïmporteerd. Het kost wat tijd maar dan heb je ook wat :)

link is nu OK