Direct Leze/Schrijven in hex file SD Card en arduino

Ik wil graag als ik een file heb gemaakt met data dat ik op elke positie kan lezen en of schrijven,zodat ik gegevens die ik anders in eeprom moet zetten op de zelfde manier kan doen in een file.
Lezen heb ik nu gezien maar het veranderen van die plaats gaat niet, hij schrijft het er steeds achter.
Wat doe ik fout, wie kan mij helpen??????

void Zoeken(unsigned long Positie)
{
myFile = SD.open(SDText, FILE_WRITE);
if (myFile)
{
myFile.seek(Positie);
Serial1.println(myFile.read());
myFile.seek(Positie);
myFile.write("L",1);
myFile.seek(Positie);
Serial1.println(myFile.read());
}
myFile.close(); // Sluit de Menu file
}

Een beetje te lang geleden dat ik daar mee gewerkt heb; ik denk dat het niet kan wat je wilt. Een workaround is mogelijk om de originele file byte voor byte to kopieren naar een nieuwe file, vervolgens als je de positie bereikt de nieuwe data te schrijven en dan door te gaan. Na afloop de originele file verwijderen en de nieuwe file hernoemen.

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.