DS1302 & 4 digit 7 segment display

Dit is de code die ik tot nu toe gevonden heb:

// CONNECTIONS:
// DS1302 CLK/SCLK → 5
// DS1302 DAT/IO → 4
// DS1302 RST/CE → 2
// DS1302 VCC → 3.3v - 5v
// DS1302 GND → GND

int pinA = 0;
int pinB = 1;
int pinC = 3;
int pinD = 6;
int pinE = 7;
int pinF = 8;
int pinG = 9;
int D1 = 13;
int D2 = 12;
int D3 = 11;
int D4 = 10;

#include <ThreeWire.h>
#include <RtcDS1302.h>

ThreeWire myWire(4,5,2); // IO, SCLK, CE
RtcDS1302 Rtc(myWire);

void setup ()
{
Serial.begin(57600);

Serial.print("compiled: ");
Serial.print(DATE);
Serial.println(TIME);

Rtc.Begin();

RtcDateTime compiled = RtcDateTime(DATE, TIME);
printDateTime(compiled);
Serial.println();

if (!Rtc.IsDateTimeValid())
{
// Common Causes:
// 1) first time you ran and the device wasn’t running yet
// 2) the battery on the device is low or even missing

Serial.println(“RTC lost confidence in the DateTime!”);
Rtc.SetDateTime(compiled);
}

if (Rtc.GetIsWriteProtected())
{
Serial.println(“RTC was write protected, enabling writing now”);
Rtc.SetIsWriteProtected(false);
}

if (!Rtc.GetIsRunning())
{
Serial.println(“RTC was not actively running, starting now”);
Rtc.SetIsRunning(true);
}

RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
if (now < compiled)
{
Serial.println(“RTC is older than compile time! (Updating DateTime)”);
Rtc.SetDateTime(compiled);
}
else if (now > compiled)
{
Serial.println(“RTC is newer than compile time. (this is expected)”);
}
else if (now == compiled)
{
Serial.println(“RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)”);
}
pinMode(pinA,OUTPUT);
pinMode(pinB,OUTPUT);
pinMode(pinC,OUTPUT);
pinMode(pinD,OUTPUT);
pinMode(pinE,OUTPUT);
pinMode(pinF,OUTPUT);
pinMode(pinG,OUTPUT);
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
pinMode(D3, OUTPUT);
pinMode(D4, OUTPUT);
}

void loop ()
{
RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();

printDateTime(now);
Serial.println();

if (!now.IsValid())
{
// Common Causes:
// 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
Serial.println(“RTC lost confidence in the DateTime!”);
}

delay(10000); // ten seconds

}
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))

void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
{
char datestring[20];

snprintf_P(datestring,
countof(datestring),
PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
dt.Month(),
dt.Day(),
dt.Year(),
dt.Hour(),
dt.Minute(),
dt.Second() );
Serial.print(datestring);
}

Kan iemand mij helpen hoe ik nu mijn klok op mijn 4 digit 7 segment display kan tonen?
Alvast bedankt!

dan zul je iets meer moeten vertellen zoals werkt de tijd chip wel als je deze in de monitor zet met serial.print?
dan heb je het al aardig voor elkaar.
de display werkt met 4 digits dus je zet eerst D1 actief (of dat HIGH of LOW is ligt aan je display.
dan zet je de streepjes van de eerste aan probeer eerst maar of dat werkt, dus elk stereepje apart aansturen.
vervolgens heb je vier getallen (de tijd) die moet je dus ontleden in karakters dus je krijgt 4 karakters dan zoek je in een array van 0 tot 9 welke streepjes erbij horen.
(ja ik weet dat er libs en dergelijke voor zijn maar die mag je zelf zoeken.