Dual-axis XY Joystick

Hej,

Har en Dual-axis XY Joystick som jag ska styra en RC motor med, använder bara en axel för gas framåt. Detta har jag fått att funka men joysticken är alldeles för känslig minsta lilla rörelse och den gasar fullt. Finns det något sätt att programera eller koppla för utnyttja hela rörelsen framåt på joysticken detta för att få en jämnare gång på motorn.

Tacksam för svar
Magnus

Hur läser du positionen? Om jag antager det enklast möjliga, så gör du en analogRead och en servoWrite. Om du imellan använder en map() och kanske en constarin() så går det lättere?

  RawJoy = analogRead(JoyPin) ;  // gets the measuremnt. You get something between 400 and 700 most of the time
  MapJoy = map(RawJoy,400,700,60,120) ; // get the usefu range 400-700 into the angle value of the servo 60 to 120 degrees
  LimJoy = constrain(MapJoy,60,120) ; // surpress the occasional out-of-bounds reading
  myservo.write(LimJoy) ;

Värdene 400, 700, 60, 120 är bare tänkta exemplar.
Det kan också skrivas som en linje
myservo.write(constrain(map(analogRead(JoyPin),400,700,60,120),60,120)) ;men på fler rad kan du lägga in Serial.print() som debugging