'EasyVR' does not name a type HELP!

Hallo iedereen ik heb met mijn EasyVR veel dingen gedaan maar nu opeens geeft hij dit aan ‘EasyVR’ does not name a type ik vind het echt heel erg raar hij heeft het altijd gedaan maar nu in eens dit ik hoop dat julie mijn kunnen helpen dit is het proigamma als je het nodig zou moeten hebben:
nog 1 ding hij geeft de ERROR op regel 11

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include “Arduino.h”
#include “SoftwareSerial.h”
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include “WProgram.h”
#include “NewSoftSerial.h”
NewSoftSerial port(12,13);
#endif

#include “EasyVR.h”
EasyVR easyvr(port);

//Groups and Commands
enum Groups
{
GROUP_1 = 1,
};

enum Group1
{
G1_UNNAMED_COMMAND_0 = 0,
G1_VOORUIT = 1,
G1_ACHTERUIT = 2,
G1_STOP = 3,
G1_LINKS = 4,
G1_RECHTS = 5,
};

EasyVRBridge bridge;

int8_t group, idx;

void setup()
{
// bridge mode?
if (bridge.check())
{
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
}
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);

if (!easyvr.detect())
{
Serial.println(“EasyVR not detected!”);
for (;;);
}

easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println(“EasyVR detected!”);
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);

group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
}

void action();

void loop()
{
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)

Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);

do
{
// can do some processing while waiting for a spoken command
}
while (!easyvr.hasFinished());

easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off

idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
{
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; ← jump to another group X
return;
}
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
{
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: “);
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
{
Serial.print(” = ");
Serial.println(name);
}
else
Serial.println();
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
}
else // errors or timeout
{
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println(“Timed out, try again…”);
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
{
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
}
}
}

void action()
{
switch (group)
{
case GROUP_1:
switch (idx)
{
case G1_UNNAMED_COMMAND_0:
// write your action code here
// group = GROUP_X; ← or jump to another group X for composite commands
break;
case G1_VOORUIT:
// write your action code here
// group = GROUP_X; ← or jump to another group X for composite commands
break;
case G1_ACHTERUIT:
// write your action code here
// group = GROUP_X; ← or jump to another group X for composite commands
break;
case G1_STOP:
// write your action code here
// group = GROUP_X; ← or jump to another group X for composite commands
break;
case G1_LINKS:
// write your action code here
// group = GROUP_X; ← or jump to another group X for composite commands
break;
case G1_RECHTS:
// write your action code here
// group = GROUP_X; ← or jump to another group X for composite commands
break;
}
break;
}
}

Waarschijnlijk is er iets mis gegaan met de folder waar je librarie staat. Kijk of de header en source code nog steeds staat waar hij stond. Kijk bevoorbeeld eens of je de library nog kan importeren. Indien niet dan weet je zeker dat er iets fout zit.

Met vriendelijke groet Jantje

PS ik heb de library gedownload en bij mij compileerd je code.

Hoi Jantje We hebben hem hetzelfde ook al verteld op het Nederlandse forum. kwartje schijnt niet te vallen.

nicoverduin: op het Nederlandse forum.

? :~? Dit is toch het Nederlandse forum ? :~?

Er zijn meerdere wegen naar Rome :) http://arduinoforum.nl/index.php

nicoverduin: Er zijn meerdere wegen naar Rome :) http://arduinoforum.nl/index.php

Die weg kende ik nog niet, thanks bedankt

Ik zou in dit geval zeggen: "Er zijn meer koeien die blare heten."

Jantje: Ik zou in dit geval zeggen: "Er zijn meer koeien die blare heten."

:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: