Et LED prosjekt som ikke fungerer

Hei har et problem med at lys diodene mine ikke vil lyse i en sekvens jeg har laget kan noen si meg hva som er feilen?

int ledPin1 = 2;
int ledPin2 = 4;
int ledPin3 = 7;
int ledPin4 = 8;
int ledPin5 = 12;
int ledPin6 = 13;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  pinMode(ledPin4, OUTPUT);
  pinMode(ledPin5, OUTPUT);
  pinMode(ledPin6, OUTPUT);
}

void loop(){
  int k;
  int p1;
  int p2;
  int p3;
  int p4;
  int p5;
  int p6;
  int x;
  int y;
  int z;
  int pt1;
  int pt2;
  int pt3;
  int pt4;
  int pt5;
  int pt6;
  
  x = 600;
  y = 10;
  z = 1202;
  k = true;
  if (k = true){
    if (p1 < x){
      p1 = p1 + y;
      delay(pt1);
    }
    else if (p1 > y || p2 < x){
      p2 = p2 + y;
      delay(pt2);
    }
    else if (p2 > y || p3 < x){
      p3 = p3 + y;
      delay(pt3);
    }
    else if (p3 > y || p4 < x){
      p4 = p4 + y;
      delay(pt4);
    }
    else if (p4 > y || p5 < x){
      p5 = p5 + y;
      delay(pt5);
    }
    else if (p5 > y || p6 < x){
      p6 = p6 + y;
      delay(pt6);
    }
    else if (p1 == x && p2 == x && p3 == x && p4 == x && p5 == x && p6 == x){
      p1 = 0;
      p2 = 0;
      p3 = 0;
      p4 = 0;
      p5 = 0;
      p6 = 0;
    }
    else if (pt1 <= z){
      pt1 = p1 + 1 * 2;
    }
    else if (pt2 <= z){
      pt1 = p2 + 1 * 2;
    }
    else if (pt3 <= z){
      pt1 = p3 + 1 * 2;
    }
    else if (pt4 <= z){
      pt1 = p4 + 1 * 2;
    }
    else if (pt5 <= z){
      pt1 = p5 + 1 * 2;
    }
    else if (pt6 <= z){
      pt1 = p6 + 1 * 2;
    }
    
  }
  else if (k = true){
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);   
    delay(p1);                  
    digitalWrite(ledPin1, LOW);    
    delay(p1); 
  }
  else if (k = true){
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);   
    delay(p2);                  
    digitalWrite(ledPin2, LOW);    
    delay(p2); 
  }
  else if (k = true){
    digitalWrite(ledPin3, HIGH);   
    delay(p3);                  
    digitalWrite(ledPin3, LOW);    
    delay(p3); 
  }
  else if (k = true){
    digitalWrite(ledPin4, HIGH);   
    delay(p4);                  
    digitalWrite(ledPin4, LOW);    
    delay(p4); 
  }
  else if (k = true){
    digitalWrite(ledPin5, HIGH);   
    delay(p5);                  
    digitalWrite(ledPin5, LOW);    
    delay(p5); 
  }
  else if (k = true){
    digitalWrite(ledPin6, HIGH);   
    delay(p6);                  
    digitalWrite(ledPin6, LOW);    
    delay(p6); 
  }
}

int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int led6 = 7;

int p1;
int x;
int y;
int k;

void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);

x = 300;
y = 10;
k = 1;
}

void loop()
{

if (k == 1)
{
p1 = p1 + y;
}

if (p1 >= x)
{
k = 0;
}

if (k == 0)
{

p1 = p1 - y ;
}

if (p1 <= 1)
{
k = 1;
}

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(p1);
digitalWrite(led1, LOW);
delay(p1);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(p1);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(p1);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(p1);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(p1);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(p1);
digitalWrite(led4, LOW);
delay(p1);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(p1);
digitalWrite(led5, LOW);
delay(p1);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(p1);
digitalWrite(led6, LOW);
delay(p1);
}