Ethernet client failed

Beste,

Ik wil met mijn arduino op het internet met een ethernet client.
ik gebruik deze code: http://arduino.cc/en/Reference/EthernetLocalIP

Maar telkens ik probeer krijg ik de fout: Failed to configure Ethernet using DHCP

Als ik dan test met een vast ip vb 192.168.0.55 dan lukt het me ook niet.

Alvast bedankt

Hangt er wel een werkende ethernet kabel aan?

ik dacht ook eerst dat dit het probleem was. Dan heb ik de utp kabel getest op mijn laptop en dit werkte.

nogtans op mijn ethernet shield branden de leds.

Hoi Snorkel, heb jij jou Mac aders ook ingevuld?

Om even een paar dingen helder te krijgen voordat we weer eens in een zwart gat springen: a) welke ethernet shield gebruik je?

Ik heb geen mac adres opgegeven. Evrn een domme vraag maar waar kan ik die vinden? :D sorry ik ben nog maar net begonnen met arduino. :)

De onderdelen die ik gebruik zijn deze: http://m.ebay.com/itm/271536226267?txnId=1369434079017

Alvast bedankt

snorkel:
Ik heb geen mac adres opgegeven. Evrn een domme vraag maar waar kan ik die vinden? :smiley: sorry ik ben nog maar net begonnen met arduino. :slight_smile:

De onderdelen die ik gebruik zijn deze: http://m.ebay.com/itm/271536226267?txnId=1369434079017

Alvast bedankt

Jij hebt toch deze code gebruikt?

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {  
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };

// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;

void setup() {
  // start the serial library:
  Serial.begin(9600);
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
      ;
  }
  // print your local IP address:
  Serial.println(Ethernet.localIP());

}

void loop() {

}

daar staat toch een mac adres in? Het juiste mac adres staat of op de shield (op een sticker oid) en anders moet je er gewoon eentje invullen

Bedankt Nico,

Maar op mijn ethernet shield is er geen mac adres aanwezig. enkel op de ethernet connector staat een soort code.

Net als op deze foto: http://www.emartee.com/Images/websites/emartee.com/arduino_ethernet_shield.jpeg

wat denk je wat dit is…

byte mac[] = {  
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };

Op die foto staat van alles (zoals productiedatum week 22 van 2007), maar geen MAC adres. Het misverstand ontstaat vermoedelijk doordat je niet precies weet wat een MAC adres is, maar dat je wel weet dat apparaten meestal een sticker hebben waarop dat vermeld is.

[u]Wikipedia (klik !)[/u] legt uit dat het gaat om een "vrijwel uniek nummer" per apparaat. Zelf zie ik het als een soort van serienummer. Dit MAC adres word bijna altijd softwarematig aangebracht. Bij netwerkkaarten is er vaak een klein programmeerbaar geheugen te vinden, waarin dat MAC adres zit. Omdat dit dus zo ongeveer een uniek nummer per apparaat is, en het gebruikt kan worden ter identificatie, word dat voorgeprogrammeerde nummer dus met een sticker op het apparaat (en meestal ook op de doos) vermeld.

Het MAC adres is nodig ter identificatie, zodat je kan worden opgenomen in het netwerk en een IP nummer toegewezen kan worden.

MAC adressen hebben wel een bepaalde opbouw. De meest linkse velden zijn vaak aan een fabrikant toegewezen, maar er is ook een bereik dat beschikbaar is voor ons hobbyisten. Je mag eigenlijk niet zomaar een adres aannemen dat jou wel leuk lijkt, maar de wereld zal er niet door vergaan.