Fout bij uploaden van een programma

I have a java error, first I uninstall the update from 1.8.13 and go back to the 1.8.12
because after that the error start.

But this don’t help can somebody help me, even the blink program don’t work

Also java again installed but this was also not the salution.

Hoi Johnv72, welkom.

In het Nederlandstalig gedeelte spreken we gewoon Nederlands.
Kun je ook vertellen welke foutmelding je dan krijgt ?
Welk OS gebruik je ?

Zelf gebruik ik nog een heel oude versie van de IDE (en een oude windows versie), dus of ik je zou kunnen helpen met een recentere versie weet ik niet, maar alle informatie die je geven kunt kan helpen.

ik krijg geen contact meer met de uno, zelf het programma blink leest hij niet meer.
er treed een error op gedurende het laden van de skets

daaronder een hoop java onderdelen die hij niet pakt

Je kunt de oranje foutmeldingen ook kopieren en hier in het forum bijvoegen in je post, net zoals je dat met code zou doen.

check the board you are using, and the port, if it is not helping remove 2 directories and use a good working version of the IDE

Zoals al gezegd, post de complete output (is daar een nederlands woord voor?) die de IDE je geeft; er is zelfs een knop in de oranje ‘lijn’ boven het venster met de fout meldingen…

Verder, wat denkt je besturings systeem (welke) van je board?
Is het een Arduino met 16U2 (of 8U2) TTL-to-USB chip of een clone met bv CH340.

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.