Gevraagd hulp code afmaken

Hallo,

Gevraagd hulp bij een mengregeling, sensor en servo.
Voorbeeld filmpje is er hoe het moet werken.
De code heb ik bijna, het begin mis ik waar e.e.a verklaard moet worden (constrain) e.d..
Hoeft niet gratis.
Kan per WhatsApp het filmpje sturen, en code per mail.

Hoor het graag, alvast bedankt.

Groeten Nelis

Hallo, welkom op dit forum.

Als je jouw project laat zien, met code, schema, wat de bedoeling is, waarom het niet werkt, dan willen wij aangeven hoe je verder komt.
Als je er iemand voor wilt betalen, dan is het handig als diegene in de buurt woont.

Gebruik je de Arduino IDE en een Arduino board ? Dat kent de compiler de "constrain()" funtie al, daar hoef je niets voor te doen.

Hallo Koepel,

Leuk dat je reageert, hierbij het filmpje en code.
Sensor is KTY84-150
Ik mis dus alles wat aan het begin zit, verklaringen en rekenregel.

void setup() {
analogReference(INTERNAL);
Serial.begin(9600);
servo.attach(2);

}

void loop() {

currentTemperature = analogRead(7);

error = targetTemperature - currentTemperature;
P = error * 5;
I = constrain (I + error * 0.1, -500, 500);
setServoPos(P + I + 500);

Serial.print(error);
Serial.print(", ");
Serial.print(P);
Serial.print(", ");
Serial.println(I);
}

void setServoPos(int value) {
servo.writeMicroseconds(map(constrain(value, 0, 1000), 0, 1000, servoPosClosed, servoPosOpen));

ik mis Servo servo bijvoorbeeld om de lib te gebruiken.
dan uiteraard de rekenregel (maar die moet je zelf uitzoeken, je hebt nodig 3 variabele de P de I en de D.
en de relatie daartussen dat heeft te maken met de error en het verleden dus je hebt ook de tijd nodig.
je krijgt dan een waarde voor de klep en die moet je met MAP vertalen naar een kleppositie.
de klep werkt van 0 tot 180 graden
en zet er commentaar bij wat elke regel doet.
bijv. https://nl.wikipedia.org/wiki/PID-regelaar
en een langer filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=Y5NJMm3Ji54

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.