How to Use Timer or Interrupts without disturbing main (LED Switching+GPS)

Hi All,

Sorry i am new in the forum, kindly help me to use timer or interrupt without disturbing my main program.

I have a main program of led switching light at the same time i needs to sends the information of the GSM/GPRS+GPS every 6hours so we can monitor the location of the light.

ExperimentNANO.ino (7.84 KB)

This forum is for Dutch people, repost your post at 'Programming Questions'.

Bedankt :slight_smile:

ik zie een delay staan, maar die kun je simpel vervangen door millis() te gebruiken, zie les 2 blink without delay.

Een interrupt verstoort per definitie de main loop.
Dat is wat het woord interrupt betekent.
Maar als je denkt dat je met je GSM data kunt versturen tijdens een interrupt routine, dan zit je fout.
En dat dat nodig zou zijn als je een event per zes uur (345.600.000.000 handelingen van je Arduino) krijgt, dan is dat wel heel erg onwaarschijnlijk.

Lees mijn signoff hier onder.