Iets gemakkelijk uitlezen van 18b20

Ik vind het vervelend om een of meerdere 18b20 uit te lezen voordat zij op de juiste plaats gemonteerd zijn daarom plaats ik ze voordat ik ze uitlees .maak de aansluitkabels op de juiste lengte naar de arduino en sluit de 5V en de aarde aan hierna geef de gele een voor een kabels een naam en sluit ze een vooraan een aan op dipschakelaar aan een zijde verbind aan de andere zijde alle contactpunten door plaatst een weerstand 4.7 naar 5V en een gele draad naar de arduino dan beginnen met het maken van de schets

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.