ik heb arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd

Hallo
Ik heb dus Arduino IDE 1.8.6 geinstalleerd.
en krijg deze fout melding bij Blink .ino
Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2018/04/03 01:12 (Mac OS X), Board:“Arduino/Genuino Uno”

WAARSCHUWING: Categorie ‘’ in bibliotheek EEPROM is niet geldig. Wordt gewijzigd naar ‘Uncategorized’
WAARSCHUWING: Categorie ‘’ in bibliotheek SPI is niet geldig. Wordt gewijzigd naar ‘Uncategorized’
WAARSCHUWING: Categorie ‘’ in bibliotheek SoftwareSerial is niet geldig. Wordt gewijzigd naar ‘Uncategorized’
WAARSCHUWING: Categorie ‘’ in bibliotheek Wire is niet geldig. Wordt gewijzigd naar ‘Uncategorized’
Waarschuwing: platform.txt van versie ‘Arduino AVR Boards’ bevat verouderde recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} “{build.path}/{archive_file}” “{object_file}”, automatisch geconverteerd naar recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} “{archive_file_path}” “{object_file}”. Overweeg deze versie te vernieuwen.
fork/exec /Users/mabbekerkoud/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.8.1-arduino2/bin/avr-g++: no such file or directory
Fout bij het compileren voor board Arduino/Genuino Uno

Dit rapport zou meer informatie bevatten met
“Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie”
optie aan in Bestand → Voorkeuren.
ik heb ook al geprobeerd terug te gaan naar 1.6.5 ,maar de zelfde melding.
wie wil mij helpen om het weer goed werkend te krijgen.
bijvoorbaat dank

Zie opmerking op nederlandse forum

Duh?? Dit is het nederlandse forum.

Je hebt ook het arduinoforum.nl