keyword BYTE wordt niet meer ondersteund

Voor een schoolproject probeer ik een gps-module te laten werken met mijn arduino pro micro. Ik heb echter geen verstand van coderen en ik heb een voorbeeldcode van internet gebruikt. Deze code geeft echter de foutmelding dat in deze regel: Serial.print(byteGPS, BYTE); bij void loop het keyword BYTE niet langer wordt ondersteund. Hoe kan ik de code omschrijven zodat de module wel werkt?

/*
 Listen for the $GPRMC string and extract the GPS location data from this.
 Display the result in the Arduino's serial monitor.
 */ 
 #include <string.h>
 #include <ctype.h>

 int ledPin = 13;                  // LED test pin
 int rxPin = 0;                    // RX PIN 
 int txPin = 1;                    // TX TX
 int byteGPS=-1;
 char linea[300] = "";
 char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
 int cont=0;
 int bien=0;
 int conta=0;
 int indices[13];

 void setup() 
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // Initialize LED pin
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  Serial.begin(4800);
  for (int i=0;i<300;i++){      // Initialize a buffer for received data
    linea[i]=' ';
  }  
 }

 void loop() 
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  byteGPS=Serial.read();        // Read a byte of the serial port
  if (byteGPS == -1) {          // See if the port is empty yet
    delay(100); 
  } else {
    // note: there is a potential buffer overflow here!
    linea[conta]=byteGPS;        // If there is serial port data, it is put in the buffer
    conta++;                      
    Serial.print(byteGPS, BYTE); 
    if (byteGPS==13){            // If the received byte is = to 13, end of transmission
      // note: the actual end of transmission is <CR><LF> (i.e. 0x13 0x10)
      digitalWrite(ledPin, LOW); 
      cont=0;
      bien=0;
      // The following for loop starts at 1, because this code is clowny and the first byte is the <LF> (0x10) from the previous transmission.
      for (int i=1;i<7;i++){    // Verifies if the received command starts with $GPR
        if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
          bien++;
        }
      }
      if(bien==6){              // If yes, continue and process the data
        for (int i=0;i<300;i++){
          if (linea[i]==','){    // check for the position of the  "," separator
            // note: again, there is a potential buffer overflow here!
            indices[cont]=i;
            cont++;
          }
          if (linea[i]=='*'){    // ... and the "*"
            indices[12]=i;
            cont++;
          }
        }
        Serial.println("");      // ... and write to the serial port
        Serial.println("");
        Serial.println("---------------");
        for (int i=0;i<12;i++){
          switch(i){
            case 0 :Serial.print("Time in UTC (HhMmSs): ");break;
            case 1 :Serial.print("Status (A=OK,V=KO): ");break;
            case 2 :Serial.print("Latitude: ");break;
            case 3 :Serial.print("Direction (N/S): ");break;
            case 4 :Serial.print("Longitude: ");break;
            case 5 :Serial.print("Direction (E/W): ");break;
            case 6 :Serial.print("Velocity in knots: ");break;
            case 7 :Serial.print("Heading in degrees: ");break;
            case 8 :Serial.print("Date UTC (DdMmAa): ");break;
            case 9 :Serial.print("Magnetic degrees: ");break;
            case 10 :Serial.print("(E/W): ");break;
            case 11 :Serial.print("Mode: ");break;
            case 12 :Serial.print("Checksum: ");break;
          }
          for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
            Serial.print(linea[j+1]); 
          }
          Serial.println("");
        }
        Serial.println("---------------");
      }
      conta=0;                    // Reset the buffer
      for (int i=0;i<300;i++){    //  
        linea[i]=' ';            
      }                
    }
  }
 }

Zo op het oog, probeer HEX om in hexadecimaal te printen of laat het weg (comma ook weg laten).

Als ie even had gegoogled had ie het antwoord zo gevonden. BYTE wordt al sinds versie 1.0 niet meer ondersteund. Gewoon

Serial.write(byteGPS);

doen.