Knipperende LED's

Vraag: wanneer ik een aantal LED's een maximaal aantal keer op-en-neer wil laten gaan, en niet door de loop constant op-en-neer wil laten gaan, hoe kan/moet ik de sketch aanpassen?

Uitgaande van het ‘Blink’ voorbeeld, zou je eenvoudigweg in setup() een ‘for-loop’ kunnen maken waarbinnen het blinken plaats vind.

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000);                       // wait for a second
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    delay(1000);                       // wait for a second
  }
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {

}

Het is beter om, of de vraag in het Engels te stellen, of de vraag in het Nederlandse gedeelte van het Forum te plaatsen.

Hoi pascal100, welkom.

Ik zou je willen aanraden om even de tijd te nemen om de forum handleiding (klik !) te lezen.
Dat is gedeeltelijk in het Nederlands, en gedeeltelijk in het Engels.
Wanneer je dat gedaan hebt, kun je het forum optimaal gebruiken en de helpers helpen jou te helpen.

Over je vraag:
Het is me nog niet helemaal duidelijk wat je wil bereiken.
Wil je alleen wat LEDs laten knipperen, of moet dat gebeuren voordat de rest van je code word afgehandeld en daarna niet meer ?

Er zijn in beide gevallen meerdere mogelijkheden om dat uit te werken, maar omdat het niet bekend is wat je precies wil kan men geen keuze maken voor wat jou het beste uit zou kunnen komen (want aan de andere mogelijkheden hoeft men dan geen tijd te besteden).

schrijf eerst een soort flow diagram wat je wil. in de setup omschrijf je welke uitgangen gebruikt worden en in de loop ( die jemeermaals kunt uitvoeren schrijf je een welke led wanneer aan en uit moet gaan, dat kan ook in tijd met millis()
begin eens met blink gevolgd door blink without delay en dan met meerdere leds.
dat kun je ook in scratch schrijven trouwens dat voor beginners wat eenvoudiger te begrijpen is. zelfs 7 jarigen kunnen dat.