Kommunikasjon mellom to arduino (Visual Studio)

Jeg er ute etter en løsning hvor det er mulig å bruke datasettet fra to arduino UNO. Jeg har to MMA7660 sensorer med I2C kommunikasjon. Sensorene er koblet med avstand som gjør at det ikke er mulig å ha kommunikasjon mellom arduinoene. Noen som vet hvordan jeg kan bruke informasjonen, og behandle variablene i samme program i visual studio.

har altså to arduino med hver sin sensor. Kommunikasjon fra hver arduino med USB til PC. Ønsker å behandle datasettene i samme program

Kunne du ikke i stedet for lave en bus med to (eller flere) slave-arduino, og så lade en af arduinoerne fungere som "master", der indhenter/modtager data fra alle slaverne og kommunikerer det videre til host (USB)?

Bussen kunne f.eks. være en CAN-bus eller lignende, som er ret enkel at implementere for arduino, og som er ret robust. Det bliver lidt mere kompliceret hardware, men til gengæld er det skalerbart, da du skal kun kommunikere med én arduino via USB, også selv om du tilføjer flere slaver/sensorer.