Kontrollering af digital pins på arduino mega

Sidder og studser lidt over hvordan jeg skal kunne kontrollere et output fra arduino mega'en, igennem et ethernet shield, fandt et eksempel på nettet, der næsten virkede, jeg kunne tænde min lille LED pære (pin 13 og GND) men kunne ikke slukke den igen, er der nogen der ligger inde med eksempel ville det være fantastisk.

Hvis du sætter den kode ind som du brugte, så vil det hjælpe en del.

Det skal siges jeg har “lånt” det fra en anden på det store internet, ændrede lidt bibliotekter og redigerede i strings, så kunne jeg tænde LED pæren, men ikke slukke den igen.

#include <SPI.h>


#include <Ethernet.h>
/*
      Simple Ethernet Test

        Arduino server outputs simple text to browser

      The circuit:
      * Arduino Duemilanove
        * Arduino Ethernet shield
        * Basic FTDI breakout 5V
        *LED connected to GND and digital pin 4 via resistor
      
        By Minde
      http://www.sciencprog.com/
*/

byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x1D, 036 }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 34 };                  // ip in lan
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };                  // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                   //subnet mask
Server server(80);                                     //server port
byte sampledata=50;            //some sample data - outputs 2 (ascii = 50 DEC)             
int ledPin = 13;  // LED pin
char link[]="http://www.scienceprog.com/"; //link data

String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean LEDON = false; //LED status flag
void setup(){
//start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
//Set pin 4 to output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  
//enable serial datada print  
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
// Create a client connection
Client client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();
    //read char by char HTTP request
    if (readString.length() < 30) 
      {
        //store characters to string 
        readString + (c);
      }  
        //output chars to serial port
        Serial.print(c);
        //if HTTP request has ended
        if (c == '\n') {
          //lets check if LED should be lighted
         if(readString.indexOf("L=1"))
           {
             //led has to be turned ON
             digitalWrite(ledPin, HIGH);    // set the LED on
             LEDON = true;
           }else{
             //led has to be turned OFF
             digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED OFF
             LEDON = false;             
           }
          // now output HTML data starting with standart header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          //set background to yellow
          client.print("<body style=background-color:yellow>");
          //send first heading
          client.println("<font color='red'><h1>HTTP test routines</font></h1>");
          client.println("<hr />");
          client.println("<hr />");
          //output some sample data to browser
          client.println("<font color='blue' size='5'>Sample data: ");
          client.print(sampledata);//lets output some data
          client.println("
");//some space between lines
          client.println("<hr />");
          //drawing simple table
          client.println("<font color='green'>Simple table: ");
          client.println("
");
          client.println("<table border=1><tr><td>row 1, cell 1</td><td>row 1, cell 2</td></tr>");
          client.println("<tr><td>row 2, cell 1</td><td>row 2, cell 2</td></tr></table>");          
          client.println("
");
          client.println("<hr />");
          //printing some link
          client.println("<font color='blue' size='5'>Link: ");
          client.print("<a href=");
          client.print(link);
          client.println(">Visit Scienceprog!</a>");
          client.println("
");
          client.println("<hr />");
          //controlling led via checkbox
          client.println("<h1>LED control</h1>");
          //address will look like http://192.168.1.110/?L=1 when submited
          client.println("<form method=get name=LED><input type=checkbox name=L value=1>LED
<input type=submit value=submit></form>");      
          client.println("
");
          //printing LED status
          client.print("<font size='5'>LED status: ");
          if (LEDON)
              client.println("<font color='green' size='5'>ON"); 
          else
              client.println("<font color='grey' size='5'>OFF");     
          client.println("<hr />");
          client.println("<hr />");
          client.println("</body></html>");
          //clearing string for next read
          readString="";
          //stopping client
          client.stop();
            }
          }
        }
      }
 }

du kan ta en titt på det jeg har gjort, virker for min del: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293004458

jeg har også brukt samme kilde som deg, men jeg bruker en duemilinove, og ikke en mega, så det kan hende du må endre litt på koden