L298N problemen met stappenmotor

Hoi allemaal,

Ben al een tijdje bezig net arduino maar weet nog lang niet alles.
Nu heb ik het volgende probleem.
Ik gebruik een arduino UNO en een L298N voor het aansturen van een stappenmotor. Dit doe ik via 2 schakelaars , op zich werkt alles goed.
Na het opstarten van de arduino gebruikt de schakeling zo rond de 20/40 mA..
Gebruik ik de schakellaars dat loopt de stroom op naar 1,2 /1,3 A, dit is geen punt voor de L298N.
Maar als ik de schakelaars los laat, blijft de stroom 1,2 /1,3 A, maar de motor is gestopt. Alleen indien ik de software opnieuw in de arduino stop gaat de stroom weer terug naar 20/40 mA.

De code stelt op zich niet veel voor, zal wel verbetering aan kunne maar ben een beginneling.
Het stroom verbruik blijft mij verbazen. Heb de L298N en de arduino UNO en de Motor reeds vervangen maar het probleem blijft, rararara ?
motor is type 42BYGHW811

#include <Stepper.h>

const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
const int start = 0;
const int upPin = 2;    // the number of the pushbutton up
const int downPin = 4;   // the number of the pushbutton down

// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);

void setup() {

pinMode(upPin, INPUT);  // ingang
pinMode(downPin, INPUT);  // ingang
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
Serial.begin(9600);

}

void loop() {

 
 if (digitalRead(upPin) == HIGH) {    // Up button ingedrukt
 forw();
 }
  
 if (digitalRead(downPin) == HIGH) {    // Down Pin ingedrukt
 back();
 }
 
 } // einde void loop


void forw() {
 // 100 stapen vooruit
 Serial.println("clockwise");
 myStepper.step(100);
 delay(500);
}

void back() {
 // 10 stappen terug
 Serial.println("counterclockwise");
 myStepper.step(-10);
 delay(500);
}

Di is de sketch, wie kan me helpen?

bvd John

Ee stappenmotor voert ook stroom als hij stil staat... Dat er stroom loop nadat je een beweging uitgevoerd hebt is dus niet zo verwonderlijk.. Als ik naar normale stepperdrivers kijk is de enable het signaal dat de bekrachtiging van de motor bepaalt... Of dat met jouw L298n (bordje) ook zo is moet je even nagaan in de bijbehorende datasheet.
Dat na een reset de motor onbekrachtigd is, is ook niet zo verwonderlijk immers het enable-signaal is er nog niet geweest.
Je kan aan de motor wel voelen of hij bekrachtigd is of niet (mits goed aangesloten)

Thkn's TechGraphix,

Dat was inderdaad het probleem. In de sketch zet ik nu de de enable op low en het werkt.
Nogmaals bedankt.

John

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.