Led Loop

Ik ben bezig met het maken van een soort deurbel systeem zodat mijn moeder niet steeds hoeft te roepen voor het eten maar dat ze gewoon op een knopje drukt en dan boven bij mij gaan er lampjes branden.
Nu is het mij gelukt het zo te programmeren dat als je op het knopje drukt de loop begint, maar hij stopt weer als je hem loslaat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat als je 1 keer drukt de loop 30 seconde door blijft gaan?

Kan iemand mij daar alsjeblieft mee helpen?

Button_loop.ino (1.03 KB)

Code:

```
const unsigned long duration = 30 * 1000;  // The minimum total duration of the entire effect.

const unsigned long timer = 100;           // The higher the number, the slower the timing.
const uint8_t buttonPin = 13;

const uint8_t firstLedPin = 2;
const uint8_t lastLedPin = 7;

void setupcolor=#000000[/color] {
 pinMode(buttonPin, INPUT);
 // use a for loop to initialize each pin as an output:
 for (uint8_t thisPin = firstLedPin; thisPin <= lastLedPin; thisPin++)
   pinMode(thisPin, OUTPUT);
}

void ledsEffectcolor=#000000[/color] {
 // loop from the lowest pin to the highest:
 for (uint8_t thisPin = firstLedPin; thisPin <= lastLedPin; thisPin++) {
   // turn the pin on:
   digitalWrite(thisPin, HIGH);
   delaycolor=#000000[/color];
   // turn the pin off:
   digitalWrite(thisPin, LOW);
 }

// loop from the highest pin to the lowest:
 for (uint8_t thisPin = lastLedPin; thisPin >= firstLedPin; thisPin) {
   // turn the pin on:
   digitalWrite(thisPin, HIGH);
   delaycolor=#000000[/color];
   // turn the pin off:
   digitalWrite(thisPin, LOW);
 }
}

void ledsOffcolor=#000000[/color] {
 for (uint8_t thisPin = firstLedPin; thisPin <= lastLedPin; thisPin++)
   // turn leds off:
   digitalWrite(thisPin, LOW);
}

void loopcolor=#000000[/color] {
 static bool running = false;
 static unsigned long startTime;
 
 // read the value from the sensor :
 bool buttonState = digitalReadcolor=#000000[/color];
 if (buttonState == HIGH) {
   running = true;
   startTime = milliscolor=#000000[/color];
 }
 if color=#000000[/color] {
   if (milliscolor=#000000[/color] - startTime > duration) {
     running = false;
     ledsOffcolor=#000000[/color];
   } else {
     ledsEffectcolor=#000000[/color];
   }
 }
}
```

|

Je kan gebruik maken van millis() voor de timing.

Voor de rest nog een paar opmerkingen:
Je pinnen en timers zijn constanten, dus gebruik het const keyword om aan te geven dat ze read-only zijn.
Je zet de pinMode van de buttonPin 6 keer in de loop, je kan die gewoon uit de loop halen.
Als je “sensor” een gewone drukknop is, kan je gewoon de interne pull-up weerstanden gebruiken in plaats van een externe weerstand, veel gemakkelijker.
buttonState hoeft geen globale variabele te zijn. Limiteer de scope zoveel mogelijk, en maak de variabele lokaal in de loop.

Pieter

Hoi Martuino7210, en welkom.

Zie mijn handtekening hier onder, daar staat iets over blink...
Daar worden je beide vragen behandeld, als je goed begrijpt wat er daar gebeurt dan zie je dat.
In het heel kort: je moet dingen onthouden in je code, dat doe je nu onvoldoende.

Misschien wat complexer dan je zoekt maar je mama heeft vast nog andere taken voor jou
bekijk deze eens:

en hier met extra “zoon kom eten functie”