lichtbediening voor het hele huis met Arduino MEGA

Goedkope bistabiele lichtsturing voor een volledig huis.
Doordachte software met commentaar om al uw lichtpunten te sturen (geen dimfunctie) met verschillende drukknoppen.
Alle drukknoppen worden om de 10msec gescand (kan gewijzigd worden in de software).
Kort drukken => licht aan.
Kort drukken als licht aan is => licht vertraagd uit.
Langer drukken dan 0,2 sec als licht aan is => licht uit.
Langer drukken dan 1 sec op eender welke drukknop => alle lichten uit.

In bijlage software voor 8 lichtpunten en minimaal 8 drukknopkringen.

Display 2x16 characters toont :

  • status licht aan/uit of countdown teller indien countdown actief
  • scantijd van alle I/O commando’s (+/- 252usec)

Status van de uitgangen worden elke seconde overgemaakt naar de USB poort (kan ingelezen worden met bv. hyperterminal en nadien grafisch voorgesteld worden in Excel).

flip_flop_interrupt_2016_02_01.ino (4.87 KB)