Mijn programma werkt niet code slot

hallo ik ben met school met een project bezig die ik zelf moest bedenken maar nu heb ik een probleem ik wil een vier cijferige codeslot maken met 5 knopjes 1 van de 5 is de reset knop en de andere 4 zijn voor de code alles is goed aangesloten en gecontroleerd door de leraar, maar in het programma loop ik tegen een probleem aan dat hij een stuk overslaat wanneer hij de 4 knopjes moet lezen voor de code
hier is mijn programma(wat dik gedrukt is slaat hij over:

#include <Servo.h>
Servo myServo;

const int switchPin0 = A0;
const int switchPin1 = A1;
const int switchPin2 = A2;
const int switchPin3 = A3;
const int switchPin4 = A4;
const int redLed = 2;

int switchVal0;
int switchVal1;
int switchVal2;
int switchVal3;
int switchVal4;

boolean locked = true;

void setup() {

myServo.attach(9);

pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(switchPin0, INPUT);
pinMode(switchPin1, INPUT);
pinMode(switchPin2, INPUT);
pinMode(switchPin3, INPUT);
pinMode(switchPin4, INPUT);

Serial.begin(9600);
myServo.write(90);
digitalWrite(redLed, HIGH);

Serial.println("the door is locked!");

}

void loop() {

if (locked == false) {
switchVal0 = digitalRead(switchPin0);
if (switchVal0 == HIGH) {
locked = true;

myServo.write(90);
digitalWrite(redLed, HIGH);
Serial.println("the door is locked!");
delay(1000);

}
}

if (locked == true) {
** switchVal1 = digitalRead(switchPin1);**
** if (switchVal1 == HIGH) {**
** switchVal2 = digitalRead(switchPin2);**
** }**
** if (switchVal2 == HIGH) {**
** switchVal3 = digitalRead(switchPin3);**
** }**
** if (switchVal3 == HIGH) {**
** switchVal4 = digitalRead(switchPin4);**
** }**
** if (switchVal4 == HIGH) {**
** locked = false;**

myServo.write(0);
digitalWrite(redLed, LOW);
Serial.println("the door is unlocked!");
delay(1000);
} [/b]

}

}
alvast bedankt voor de hulp

Ik zou zeggen, gooi er eens wat seriele prints in op strategische plaatsen en kijk met serial monitor wat er allemaal gebeurt.

Aangezien je geen schema geeft moet je ook even verifieren of je geen last hebt van zwevende ingangen (floating inputs).