Neopixel 5 ringen , 5 verschillende programma's ,

Beste forum lezer,
Heb een aantal progjes gemaakt met Oled, snelheidmeter, NL verkeerslicht met nachtstand maar met het volgende komt ik niet uit.
Op Tweaking4all alle verschillende effecten voor neopixel gekopieerd en getest op 1 ring.
Nu doe ik aan modelbouw en heb een kermis, met 5 verschillende ringen, ik wil verschilende attracties voorzien van verschillende effecten.
Ik heb al gevonden hoe ik de verschillende ringen moet aansturen met een en dezelfde effect.
Nu heb ik dus een "database"van effecten en ik wil dus een aantal effecten op de ringen laten afvuren.
Ik probeer eerst 1 effect op ring5 uit te laten voeren maar krijg een 'setAll' was not declared in this scope", Ik zit me er al dagen op te turen maar ik zie niet wat ik mis.
Wie o wie wil de prog bekijken en mij opweg helpen?

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN1 2 //connect 12 Neopixel strip to Digital PIN6 24leds
#define PIN2 10 //connect 6 Neopixel strip to Digital PIN7 44leda
#define PIN3 6 // connect 24 Neopixel ring to Digital PIN8 60leds
#define PIN4 13 // connect 16 Neopixel ring to Digital PIN9 48leds
#define PIN5 10 // connect 10 Neopixel ring to Digital PIN9 8leds
#define NUMPIXELS1 24
#define NUMPIXELS2 44
#define NUMPIXELS3 60
#define NUMPIXELS4 48
#define NUMPIXELS5 8
Adafruit_NeoPixel pixels1 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS1, PIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel pixels2 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS2, PIN2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel pixels3 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS3, PIN3, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel pixels4 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS4, PIN4, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel pixels5 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS5, PIN5, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

const int spPot = 0; // wire speed pot to Analog0 (Rings)
const int spPot1 = 1; // wire speed pot to Analog1 (Strips)
const int colorPot1 = 2; // wire color wheel pot to Analog2 (First Strip)
const int colorPot2 = 3; // wire color wheel pot to Analog3 (Second Strip)
const int colorPot3 = 4; // wire color wheel pot to Analog4 (Rings)
const int colorPot4 = 5; // wire color wheel pot to Analog5 (Mini-Strip)

//Neopixel loop variables
unsigned int counter1 = 0;
unsigned int counter2 = 0;
unsigned int counter3 = 0;
unsigned int counter4 = 0;
unsigned int counter5 = 0;
int brightness = 100; // 0 to 255 valid (1 to 100 work best)
int colorW = 85; // 0 to 255 valid green is 85
int sp = 100; // 1000 to 10 work good (slow to fast)
int spOther = 100;
int ct = 3; // number of pixels on in a group
int nGroups = 6; // number of groups (even divisible of pixels 1,2,3,4,5,6,10,12)

//millis count variables
unsigned long previousMillis1 = 0; // will store last time you ran your code
unsigned long previousMillis2 = 0;
unsigned long previousMillis3 = 0;
unsigned long previousMillis4 = 0;
unsigned long previousMillis5 = 0;
void setup() {
pixels1.begin();
pixels2.begin();
pixels3.begin();
pixels4.begin();
pixels5.begin();
pixels1.show();
pixels2.show();
pixels3.show();
pixels4.show();
pixels5.show();
pixels1.setBrightness(brightness);
pixels2.setBrightness(brightness);
pixels3.setBrightness(brightness);
pixels4.setBrightness(brightness);
pixels5.setBrightness(brightness);
}

void loop() {

ring1();
ring2();
ring3();
ring4();
ring5();
}

void ring1() {
// Slower:
// Strobe(0xff, 0x77, 0x00, 10, 100, 1000);
// Fast:
//Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, 50, 1000);
//TwinkleRandom(20, 100, false);
// RunningLights(0xff,0,0, 50); // rood
//RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50); // wit
//RunningLights(0,0,0xff, 50); // blauw
//colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
//colorWipe(0x00,0x00,0x00, 50);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
//Sparkle(random(255), random(255), random(255), 0);
SnowSparkle(0x0, 0x0, 0x0, 20, 200);
}

void ring2() {
// Slower:
// Strobe(0xff, 0x77, 0x00, 10, 100, 1000);
// Fast:
//Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, 50, 1000);
//TwinkleRandom(20, 100, false);
// RunningLights(0xff,0,0, 50); // rood
//RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50); // wit
//RunningLights(0,0,0xff, 50); // blauw
//colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
//colorWipe(0x00,0x00,0x00, 50);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
//Sparkle(random(255), random(255), random(255), 0);
SnowSparkle(0x0, 0x0, 0x0, 20, 200);
}

void ring3() {
// Slower:
// Strobe(0xff, 0x77, 0x00, 10, 100, 1000);
// Fast:
//Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, 50, 1000);
//TwinkleRandom(20, 100, false);
// RunningLights(0xff,0,0, 50); // rood
//RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50); // wit
//RunningLights(0,0,0xff, 50); // blauw
//colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
//colorWipe(0x00,0x00,0x00, 50);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
//Sparkle(random(255), random(255), random(255), 0);
SnowSparkle(0x0, 0x0, 0x0, 20, 200);
}

void ring4() {
// Slower:
// Strobe(0xff, 0x77, 0x00, 10, 100, 1000);
// Fast:
//Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, 50, 1000);
//TwinkleRandom(20, 100, false);
// RunningLights(0xff,0,0, 50); // rood
//RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50); // wit
//RunningLights(0,0,0xff, 50); // blauw
//colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
//colorWipe(0x00,0x00,0x00, 50);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
//Sparkle(random(255), random(255), random(255), 0);
SnowSparkle(0x0, 0x0, 0x0, 20, 200);
}
void ring5() {
// Slower:
// Strobe(0xff, 0x77, 0x00, 10, 100, 1000);
// Fast:
//Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, 50, 1000);
//TwinkleRandom(20, 100, false);
// RunningLights(0xff,0,0, 50); // rood
//RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50); // wit
//RunningLights(0,0,0xff, 50); // blauw
//colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
//colorWipe(0x00,0x00,0x00, 50);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//meteorRain(0xff,0xff,0xff,2, 64, true, 30);
//CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
//Sparkle(random(255), random(255), random(255), 0);
SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000));
}
void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay) {
setAll(red,green,blue);
for(int i = 0; i < NUMPIXELS5; i++ )
int Pixel = random(NUMPIXELS5);
setPixel(Pixel,0xff,0xff,0xff);
showStrip();
delay(SparkleDelay);
setPixel(Pixel,red,green,blue);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
}
// ***************************************
// ** FastLed/NeoPixel Common Functions **
// ***************************************

// Apply LED color changes
void showStrip() {
#ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// NeoPixel
strip.show();
#endif
#ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// FastLED
FastLED.show();
#endif
}

// Set a LED color (not yet visible)
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
#ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// NeoPixel
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
#endif
#ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// FastLED
leds[Pixel].r = red;
leds[Pixel].g = green;
leds[Pixel].b = blue;
#endif
}

// Set all LEDs to a given color and apply it (visible)
void setAll(byte red, byte green, byte blue)

showStrip();
}

5_ringenNeopixel_verschillende_effecten_verschillende_aantal_le.ino (7.16 KB)

Wil je je code nog even tussen code-tags zetten?

Welk Arduino board gebruik je ?
Waar staat de code bij Tweaking4All ?

De effecten voor NeoPixels wordt meestal met delay() gedaan, dat is niet zomaar om te zetten naar millis(). Ik weet niet of het gaat lukken om ze alle vijf verschillende dingen te laten doen.
Eventueel kun je overstappen naar meerdere taken. Dat kan met FreeRTOS op een ESP32 of met de Schedular voor een Arduino Zero of een MKR board (met SAMD21G processor).

De functie setAll() staat helemaal onderaan. Kijk eens goed naar die functie. Waar is de '{' ?

Als ik dat er bij zet, dan krijg ik een hele reeks van foutmeldingen en waarschuwingen.
Bij de instellingen kun je uitgebreide compiler uitvoer aanzetten en alle compiler waarschuwingen aan zetten.
Dan zie je dat PIN1 en PIN2 enzovoorts al in gebruik zijn. Verkeerd gebruik van for-loop en van variabele. Verkeerde benaming voor het NeoPixel object.

je zult voor elke ring wel aan moeten geven welke pixels gebruikt wordt, want er worden dus 5 arrays aangemaakt waar de info instaat en set all werkt niet maar wel als je pixels1.setall gebruikt.
en dat komt dus meerdere keren voor. wel netjes trouwens hoe je programma opgebouwd is.

Ik heb een bericht gestuurd aan Tweaking4All dat de termen PIN0 tot en met PIN7 al in gebruik zijn door de AVR-GCC compiler.

Je hebt wel wat meer problemen dan setAll. Maar setAll mist een {.

Je zult ook moeten gaan nadenken hoe je het geheel gaat aanpakken. Het is allemaal wat geavanceerder dan het simpel copieren als je het netjes wilt doen.

Een eerste stap is waarschijnlijk om je eens in te lezen in het gebruik van millis (in plaats van delay) en finite state machines voor je ShowSparkle.

Tweaking4All heeft netjes gereageerd op mijn bericht en dat bericht ook geplaatst: https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/adruino-led-strip-effects/#comment-539579 :smiley:
Dat is beter dan bij RandomNerdTutorials, als ik daar een foutje meld, dan wordt er niets mee gedaan en het wordt ook niet geplaatst :frowning:

@sterretje, hoe zie jij 5 verschillende NeoPixel ringen die verschillende dingen doen ? De voorbeelden zijn met delay(). De schedular werkt heel goed, en een extra taak maken in de ESP32 is ook eenvoudig (daar hoef je geen FreeRTOS voor te kennen).

@Koepel

Een array van structs of classes waar de informatie voor iedere ring in wordt gezet. Indien iedere ring een totaal verschillend patroon moet doen (de huidige code lijkt dat niet te doen, altijd ShowSparkle) een functie pointer om aan te geven welk patroon.
En een aangepaste versie van alle functies die bv de index in het array gebruikt om een strip te updaten.

PS
En uiteraard the millis en statemachine

Ben er al achter dat het iets meer is dan samenvoegen van. Bedoeling is om het in een Mega te plaatsen en te gebruiken.
Mbt opmerking van Sterrretje: Alle patronen zijn in eerste instantie voor alle 5 ringen MAAR een aantal effects zullen niet gebruikt worden inde verschillende ringen en zal ik verwijderen. Het is ook een opzet van de programmering.
Het gaat om Kermis effecten op een kermis terein op een Ho 1/87 modelspoorbaan. Dus een snowspark is een leuk effect in een botsauto maar niet draaimolen of reuzenrad. Vandaar ik alle effecten in eerste instantie in alle ringen heb geplakt. Hoef dan ook nog niet te bepalen welke ring of strip, welke attractie gaat belichten.
Moet het helemaal anders aanpakken maar hoe ben ik nog niet achter.
Zie op Adafruit ook een andere manier

Of 5 nano's gebruiken om alle 5 ringen apart te sturen.

Ideeen zijn altijd welkom!

Dat is een mooie oplossing, die code van Adafruit. Netjes alles met millis() zonder delay().
Vijf Nano boards kan ook.

Als je de effecten wilt synchroniseren tussen de ringen onderling, dan is één board handiger. Dan zou ik me storten op die code van Adafruit en proberen dat te begrijpen.

Als het allemaal volledig gescheiden is, dan is vijf Nano boards de snelste en gemakkelijkste oplossing.

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.